Lietuvos Respublikos Seimas

Members of the Seimas 1990 - 1992

 1. Aleksandras Algirdas ABIŠALA
 2. Stanislav AKANOVIČ
 3. Povilas AKSOMAITIS
 4. Nijolė AMBRAZAITYTĖ
 5. Aleksandras AMBRAZEVIČIUS
 6. Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 7. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
 8. Irena ANDRUKAITIENĖ
 9. Kazimieras ANTANAVIČIUS
 10. Leonas APŠEGA
 11. Mykolas ARLAUSKAS
 12. Rimantas ASTRAUSKAS
 13. Zbignev BALCEVIČ
 14. Vilius BALDIŠIS
 15. Julius BEINORTAS
 16. Vladimiras BERIOZOVAS
 17. Egidijus BIČKAUSKAS
 18. Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
 19. Audrius BUTKEVIČIUS
 20. Virgilijus Juozas ČEPAITIS
 21. Medardas ČOBOTAS
 22. Arūnas DEGUTIS
 23. Juozas DRINGELIS
 24. Algirdas ENDRIUKAITIS
 25. Rūta GAJAUSKAITĖ (from 04/24/1990)
 26. Balys GAJAUSKAS
 27. Eugenijus GENTVILAS
 28. Bronislavas GENZELIS
 29. Miglutė GERDAITYTĖ
 30. Petras GINIOTAS
 31. Kęstutis GLAVECKAS
 32. Eimantas GRAKAUSKAS
 33. Kęstutis GRINIUS
 34. Vincas Ramutis GUDAITIS
 35. Romualda HOFERTIENĖ
 36. Gintautas IEŠMANTAS
 37. Stanislovas Gediminas ILGŪNAS
 38. Klemas INTA (from 04/10/1990)
 39. Leonas JANKELEVIČIUS
 40. Albinas JANUŠKA
 41. Egidijus JARAŠIŪNAS
 42. Vladimir JARMOLENKO
 43. Vidmantė JASUKAITYTĖ
 44. Zenonas JUKNEVIČIUS
 45. Jurgis JURGELIS
 46. Česlovas JURŠĖNAS
 47. Virgilijus KAČINSKAS
 48. Antanas KAROBLIS
 49. Juozas KARVELIS
 50. Stasys KAŠAUSKAS
 51. Valdemaras KATKUS
 52. Egidijus KLUMBYS
 53. Vytautas KOLESNIKOVAS
 54. Stasys KROPAS
 55. Česlovas KUDABA
 56. Algirdas KUMŽA
 57. Bronislavas Juozas KUZMICKAS
 58. Vytautas KVIETKAUSKAS (from 04/10/1990)
 59. Vytautas LANDSBERGIS
 60. Kęstutis LAPINSKAS
 61. Mečys LAURINKUS
 62. Arvydas Kostas LEŠČINSKAS
 63. Jonas LIAUČIUS
 64. Bronislovas LUBYS
 65. Ryšard MACIEJKIANIEC
 66. Jonas MAČYS
 67. Stasys MALKEVIČIUS
 68. Nikolaj MEDVEDEV
 69. Leonas MILČIUS
 70. Jokūbas MINKEVIČIUS
 71. Albertas MIŠKINIS
 72. Donatas MORKŪNAS
 73. Kazimieras MOTIEKA
 74. Birutė NEDZINSKIENĖ
 75. Algimantas NORVILAS
 76. Česlav OKINČIC
 77. Romualdas OZOLAS
 78. Justas Vincas PALECKIS
 79. Vytautas PALIŪNAS
 80. Jonas PANGONIS
 81. Petras PAPOVAS (from 04/24/1990)
 82. Algirdas Vaclovas PATACKAS
 83. Rolandas PAULAUSKAS
 84. Saulius PEČELIŪNAS
 85. Stanislavas PEŠKO
 86. Eugenijus PETROVAS
 87. Virginijus PIKTURNA
 88. Sergej PIROŽKOV (from 04/10/1990)
 89. Vytautas Petras PLEČKAITIS
 90. Petras POŠKUS
 91. Vidmantas POVILIONIS
 92. Jonas PRAPIESTIS
 93. Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ
 94. Vytautas Adolfas PUPLAUSKAS
 95. Antanas RAČAS
 96. Gintaras RAMONAS
 97. Liudvikas Narcizas RASIMAVIČIUS
 98. Rasa RASTAUSKIENĖ
 99. Liudvikas Saulius RAZMA
 100. Algirdas RAŽAUSKAS
 101. Kęstutis RIMKUS
 102. Audrius RUDYS
 103. Romualdas RUDZYS
 104. Benediktas Vilmantas RUPEIKA
 105. Liudvikas SABUTIS
 106. Kazimieras SAJA
 107. Aloyzas SAKALAS
 108. Algirdas SAUDARGAS
 109. Algimantas SĖJŪNAS
 110. Liudvikas SIMUTIS
 111. Mindaugas STAKVILEVIČIUS
 112. Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS
 113. Valentina SUBOČ
 114. Rimvydas Raimondas SURVILA
 115. Alfonsas SVARINSKAS (from 09/24/1991)
 116. Saulius ŠALTENIS
 117. Lionginas ŠEPETYS
 118. Gediminas ŠERKŠNYS
 119. Albertas ŠIMĖNAS
 120. Jonas ŠIMĖNAS
 121. Zita ŠLIČYTĖ (from 04/10/1990)
 122. Jonas TAMULIS
 123. Aurimas TAURANTAS
 124. Vladas TERLECKAS
 125. Edvard TOMAŠEVIČ
 126. Mečislovas TREINYS (from 04/18/1990)
 127. Pranciškus TUPIKAS
 128. Algimantas Vincas ULBA
 129. Kazimieras UOKA
 130. Gediminas VAGNORIUS
 131. Zigmas VAIŠVILA
 132. Petras VAITIEKŪNAS
 133. Nijolė VAITIEKŪNIENĖ
 134. Rimvydas VALATKA
 135. Birutė VALIONYTĖ
 136. Povilas VARANAUSKAS
 137. Eduardas VILKAS
 138. Emanuelis ZINGERIS
 139. Alfonsas ŽALYS
 140. Vidmantas ŽIEMELIS
  Vladislavas ŠVEDAS (from 11/24/1990 till 11/05/1991)
  Valerijonas ŠADREIKA (till 06/29/1991)*
 Home

LR Seimas