Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisija


  1996-2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės komisijos sudėtis:  
 
• • Everistas RAIŠUOTIS (Lietuvos demokratinė darbo partija) – Komisijos pirmininkas (1996– 1997 m.)
• Feliksas PALUBINSKAS (Lietuvos krikščionių demokratų partija) – Komisijos pirmininkas (1997– 2000 m.)
• Česlovas JURŠĖNAS (Lietuvos demokratinė darbo partija)
• Romualdas OZOLAS (Lietuvos centro sąjunga)
• Jurgis RAZMA (Tėvynės sąjunga-Lietuvos konservatoriai)
• Aloyzas SAKALAS (Lietuvos socialdemokratų partija)
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės atstovai:
• Donatas SKUČAS - Komisijos pirmininkas (1996– 1998 m.)
• Liūda RUGIENIENĖ – Komisijos pirmininkė (1998– 2000 m.)
• Juozas ARDYS
• Vytas MACIŪNAS
• Regina NARUŠIENĖ
• Dalia PUŠKORIENĖ
DOKUMENTAI
1996 m.
1997 m.
1998 m.
1999 m.
2000 m.*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas