Lietuvos Respublikos Seimas

Europos reikalų komitetas


  1996-2000 m. Seimo kadencijoje  
 
 Vardas, pavardė Pareigos
Rimantas Jonas
DAGYS
 
Komiteto pirmininkas: 1999 11 18 - 2000 10 18
Andrius
KUBILIUS
 
Komiteto pirmininkas: 1996 11 26 - 1999 11 17
Audronius
AŽUBALIS
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 1999 11 18 - 2000 10 18
Regimantas
ČIUPAILA
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 1996 11 26 - 2000 10 18
Roma
DOVYDĖNIENĖ
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 1996 11 26 - 2000 10 18
Vytautas
DUDĖNAS
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 1996 11 26 - 1999 11 17
Justinas
KAROSAS
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 1996 11 26 - 2000 10 18
Mečys
LAURINKUS
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 1996 11 26 - 1998 06 02
Albertas
ŠIMĖNAS
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 1996 11 26 - 2000 10 18
Vilija
ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Kazys
BOBELIS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Rimantas Jonas
DAGYS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 1999 11 17
Vytautas
DUDĖNAS
 
Komiteto narys: 1997 09 18 - 2000 10 18
Arūnas
GRUMADAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Gražina
IMBRASIENĖ
 
Komiteto narys: 1999 03 10 - 2000 10 18
Vladimir
JARMOLENKO
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 1999 11 17
Gediminas
KIRKILAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Kazimieras
KUZMINSKAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Zygmunt
MACKEVIČ
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Stasys
MALKEVIČIUS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 05 08
Alvydas
MEDALINSKAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Feliksas
PALUBINSKAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Antanas
RAČAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Liudvikas
SABUTIS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Stasys
STAČIOKAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 1999 03 09
Alfonsas
VAIŠNORAS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Albinas
VAIŽMUŽIS
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18
Birutė Teodora
VISOKAVIČIENĖ
 
Komiteto narys: 1996 11 26 - 2000 10 18*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas