Teisės aktų informacinė sistema (TAIS)

 

TAIS nuostatai

Duomenų teikimo Teisės aktų informacinei sistemai sutartis

Teisės aktų projektų rengimo elektroniniu būdu tvarkos aprašas

Darbo vietos paruošimo instrukcija

Įstaigų vadovų, kolegialių institucijų teisės aktų registravimo ir jų bylų sudarymo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus, rekomendacijos

Integravimo su kitomis sistemomis API dokumentacija

Integracinių sąsajų aprašai WSDL kalba

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

 

 

Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieška