English

 

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
JUOZAS  PUNDZIUS

 

profesorius, habil. daktaras 

Nacionalinė sveikatos taryba – tai Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga sveikatos politikos koordinavimo institucija, kuri teikia išvadas dėl valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklių, Lietuvos sveikatos programos ir kitų valstybinių sveikatos programų, rengia ir kasmet teikia Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatos ir sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo būklę.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis nustatė Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos sritis bei formavimo principus. Nacionalinė sveikatos taryba sudaroma ir veikia pagal Seimo patvirtintus nuostatus. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. VIII-798 įsteigta Nacionalinė sveikatos taryba, atskaitinga Seimui ir patvirtinta jos sudėtis. Antrosios kadencijos Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. liepos 5 d. nutarimu Nr.IX-422. Nacionalinę sveikatos tarybą sudaro 15 narių: 1/3 Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotų savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus atstovų, 1/3 visuomenės sveikatos specialistų.

Nacionalinės sveikatos tarybos veikla yra finansuojama iš valstybės biudžeto.

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai savo pareigas atlieka nenutraukdami darbo santykių pagrindinėje darbovietėje.

Nacionalinės sveikatos tarybos darbą techniškai aptarnauja sekretoriatas.