English
1990 m. kovo 10 d. ir kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos plenarinių posėdžių stenogramos ir garso įrašai

1990 m. kovo 10 d. AT pirmasis plenarinis posėdis
1990 m. kovo 11 d. AT antrasis plenarinis posėdis
1990 m. kovo 11 d. AT trečiasis plenarinis posėdis