1953 m. gimė.
1978 m. Vilniaus universitete įgijo hidrogeologo ir inžinieriaus geologo specialybę.
1978–1980 m. dirbo Vilniuje Lietuvos geologijos valdybos (dabar – Geologijos tarnyba) įmonėse geologu, vyr. geologu padalinio vadovu. Darbas buvo susijęs su geologinėmis ekspedicijomis: reikėjo projektuo

ti ir sudaryti sąmatas, dešifruoti aerofotonuotraukas, atlikti lauko tiriamuosius darbus, apdoroti informaciją, rašyti ataskaitas, sudaryti žemėlapius.
1981–1990 m. dirbo Gargžduose vyr. geologu padalinio vadovu. Reikėjo atlikti Baltijos jūros dugno geologinį kartografavimą, sudaryti geologinius žemėlapius.
2000–2004 m. dirbo Kaune AB „Stumbras“ generalinio direktoriaus konsultantu Biokuro programos klausimais. Darbas buvo susijęs su Šilutės spirito gamyklos rekonstravimu ir pritaikymu gaminti bioetanolį.


Nuo 2005 m. iki 2008 m. dirbo Vilniuje Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA direktoriumi. Darbas buvo susijęs su biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo plėtra, energetinių plantacijų diegimu. Taip pat ėjo ir UAB „Bionovus“ Mokslinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas.
1990-1992 m. Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo narys, Nepriklausomybės atstatymo Kovo 11-osios Akto signataras.

1991 m. stažavo Švedijos Karalystės parlamente demokratinių sprendimų parengimo ir priėmimo klausimais. 1994 m. – Prancūzijoje, Sarto departamente, domėjosi Prancūzijos administracinio teritorinio suskirstymo, valdžių padalijimo decentralizacija. 1999 m. – JAV Kongrese, gilinosi į JAV demokratijos principus, centrinės bei valstijų valdžių teises ir funkcijas.
Yra Lietuvos geologų sąjungos tarybos narys, NVO „Už pilietinę visuomenę“ valdybos narys, choro „Ave vertum“ prezidentas, Vilniaus anykštėnų sambūrio narys.

1996–2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, iniciatorius, bendraautoris. Iš šių teisės aktų svarbiausi: aplinkos apsaugos, Aplinkos apsaugos strategijos, nacionalinių bei regioninių parkų įsteigimo, mokesčių už aplinkos teršimą, mokesčių už gamtos išteklius, atliekų tvarkymo, vandens, bevariklio transporto, biokuro ir kt.

Veikla Seime

 

 • Nuo 2008 m. iki dabar LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.
 • Atominės energetikos komisijos narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Bulgarijos Respublika grupės pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupės narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalyste grupės narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupės narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupės pirmininko pavaduotojas.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos federacija grupės narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupės narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Taivaniu grupės narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės narys.
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės narys.
 • Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys.

Moka rusų, anglų, prancūzų kalbas.
Dirba kompiuteriu – Microsoft Word, Excel, Micorsoft Internet Explorer programos.
Vedęs: žmona – Vyda Jadvyga, sūnūs – Paulius, Liutauras, Jonas.