English
Rainių, Pravieniškių žudynės

Apie žudynės Rainių miškelyje

Apie žudynės Pravieniškių lageryje

 


Ankstesnė spauda apie žudynes:

St. Daunys „Pravieniškių skerdynių vietoje“ (Kauno dienraštis Į LAISVĘ 1941 m. rugpjūčio 13 d.)

„Pravieniškių žudynės“, „Telšių kalėjimo politkaliniai, bolševikų nukankinti“ (LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS ŽINIOS 1941 m. rugpjūčio 23 d.)

„Gedulingos iškilmės Telšių kankiniams paminėti“ (ŪKININKO PATARĖJAS Nr.26 1942 m.)

Stasys Kašauskas „Rainiai“ (savaitraštis GIMTASIS KRAŠTAS 1988 m. spalio 20-26 d.)

Стасис Кашаускас «РАЙНЯЙ» (СОВЕТСКАЯ ЛИТВА, 21 октявря 1988 г.)

Stasys Kašauskas „Vainikas tautos kančiai“ (TELŠIŲ LAIKRAŠTIS 1989 m. vasario 16 d.)