Būdingos interneto svetainių klaidos

Interneto svetainėse nemažai gramatikos, žodyno, rašybos ir skyrybos klaidų, bet jos nėra būdingos tik šiai sričiai – analogiškų klaidų pastebėta spaudoje, knygose, įmonių raštuose.

Pateikiame pastabų, kurios galėtų būti naudingos interneto svetainių rengėjams.

 

Rekvizitų rašyba

 

Nurodant įmonės kontaktus dvitaškis nerašomas, jeigu nėra išvardijimo, pvz.:

Telefonas: <…> (=Telefonas <…>);

Faksas: <…> (=Faksas <…>);

El. paštas: <…> (=El. paštas <…>).

 

Elektroninio pašto negalima vadinti emeilu, ofisas vadintinas biuru, faksas trumpinamas faks. Elektroninis paštas siūlomas trumpinti el. paštas arba el. p., tačiau derinant prie sistemos galimi ir tokie sutrumpinimai: e. paštas arba e. p.

 

Ženklas / lietuvių kalboje reiškia arba, sutrumpintų žodžių gale rašomas taškas, ne pasvirasis brūkšnys, pvz.: atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s), įmonės kodas – į. k. (ne į/k),  asmens kodas – a. k. (ne a/k) ir pan.

 

Įmonės teisinės formos nurodymas

 

Lietuvių kalbai nebūdinga įmonės, įstaigos, organizacijos teisinę formą nusakančius žodžius nurodyti po pavadinimo, įprasta tvarka teisinę formą nusakantys žodžiai teikiami prieš pavadinimą, pvz.: akcinė bendrovė „Liteksas“ arba AB „Liteksas“.

Po pavadinimo nurodyta teisinė forma ar jos santrumpa privalomai išskiriama kableliais, kaip išplėstinis priedėlis po pažymimojo žodžio, pvz.: „Vernitas“, akcinė bendrovė; „Vernitas“, AB. Taip pat išskiriami ir kiti teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpos, kaip akcinė bendrovė, viešoji įstaiga, valstybės įmonė, individuali įmonė ir kt., jeigu vartojami po tikrinio pavadinimo.

 

Pareigų, profesijų, mokslo laipsnių pavadinimai

 

Pareigų, profesijų, teisinio statuso, rangų, titulų, mokslo laipsnių, pedagoginių mokslo vardų, kvalifikacinių laipsnių ir panašūs pavadinimai apibendrintai reiškiami vyriškosios giminės daiktavardžiais, pvz.: direktorius, vadybininkas, gydytojas, diplomatas, habilituotas daktaras, docentas.

Moterims apibūdinti pagal pareigas, profesiją, teisinį statusą, rangą, titulą, mokslo laipsnį, pedagoginį mokslo vardą, kvalifikacinį laipsnį ir pan. vartojami moteriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.: direktorė Vardenė Pavardenė; pirmininko pavaduotoja Vardenė Pavardenė; gydytoja Vardenė Pavardenė; habilituota daktarė Vardenė Pavardenė; docentė Vardenė Pavardenė.

Jei dokumentą pasirašo moteris, pareigų pavadinimas turi būti taip pat moteriškosios giminės, pvz.: Direktorius Vardenis Pavardenis, bet Direktorė Vardenė Pavardenė.

 

Laikinai einamos vedėjo, direktoriaus pareigos gali būti nurodomos ir trumpinamos l. e. direktoriaus pareigas. Vartojant sutrumpinimą, pareigų pavadinimas gali būti rašomas vardininko forma šalia santrumpos – l. e. p. direktorius.

Įprastinė būdvardžio vyresnysis (vyresnioji) santrumpa vyresn., pavyzdžiui, vyresnysis specialistas – vyresn. specialistas.

Įprastinė būdvardžio vyriausiasis (vyriausioji) santrumpa vyr., pavyzdžiui, vyriausiasis gydytojas – vyr. gydytojas, vyriausioji buhalterė – vyr. buhalterė.

 

Kabučių rašyba

 

Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje – devynetukai, viršuje – šešetukai), pvz.: straipsnis “Pirmiausia – pagarba žvėrims” (=„Pirmiausia – pagarba žvėrims“), leidinys “Laikinoji sostinė” (=„Laikinoji sostinė“), turistų troba “Musala” (=„Musala“).

Kabučių reikia, jeigu įmonė turi simbolinį pavadinimą, pvz., uždaroji akcinė bendrovė „Audėjas“ (arba UAB „Audėjas“). Kabutės nerašomos, kai po rūšies nuorodos akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, viešoji įstaiga ir kt. eina ne simbolinis, o tiesioginės reikšmės pavadinimas, pvz.: akcinė bendrovė Kauno troleibusų parkas (arba AB Kauno troleibusų parkas), akcinė bendrovė Šiaulių bankas (arba AB Šiaulių bankas), valstybės įmonė Registrų centras (arba VĮ Registrų centras).

 

Simbolinis pavadinimas gali būti išskiriamas kitu šriftu, pvz., uždaroji akcinė bendrovė OGMINA (arba UAB OGMINA).

 

Brūkšnelio ir brūkšnio rašyba

 

Neturėtų būti painiojama brūkšnelio ir brūkšnio rašyba. Lietuvių kalboje vartojamas rašybos ženklas (-) ir skyrybos ženklas (–). Brūkšnelis rašomas tarp dviejų (kartais ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą (pvz.: lopšelis-darželis, paskaita-koncertas ir kt.). Brūkšnys yra skyrybos ženklas, juo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas (pvz.: Traukinys Vilnius–Kaunas išvyks laiku. Lankytojai priimami 12.30–16.30 valandomis. Bibliotekoje lankausi 2–4 kartus per savaitę).

 

Kai kurios dažniau vartojamos santrumpos

 

aikštė – a.

skveras – skv.

prospektas – pr.

gyvenvietė – gv.

miestas – m. arba mst.

miestelis – mstl.

rajonas – r.

savivaldybė – saviv. arba sav.

seniūnija – sen.

 

Lito ir cento trumpinimas

 

Lito santrumpa – Lt (rašoma be taško, pirma lito santrumpos raidė visada didžioji), pvz.: Pilietis nubaustas 150 Lt administracine nuobauda. Kiekvienas konferencijos dalyvis turės sumokėti 25 Lt dalyvio mokestį.

Po santrumpos taškas rašomas tik tada, kai ja baigiamas sakinys, pvz.: Dalyvio mokestis – 20 Lt. Visos prekės kainavo 120 Lt.

Tarptautinis lito žymėjimas – LTL

 

Laiko matų trumpinimas

 

Simboliai: h – valanda, min – minutė, s – sekundė, yra tarptautiniai, dažniausiai vartojami techninėje literatūroje, po jų taškas nerašomas.

Įprastiniai lietuviški sutrumpinimai: val. – valanda, min. – minutė, sek. – sekundė. Po jų rašomas taškas.

Įmonės teisinės formos sutrumpinimai

 

Valstybės įmonė –

Viešoji įstaiga – VšĮ

Akcinė bendrovė – AB

Uždaroji akcinė bendrovė – UAB

Individuali įmonė –