2014 m. 

2014 m. kovo 25 d. (antradienis) Nr. 110-P-9 darbotvarkė


 

KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIŲ SAVAITĖS

D A R B O T V A R K Ė

2014 m. kovo 25 d. (antradienis) Nr. 110-P-9

 

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Data,

laikas,

vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)

Komiteto išvadų rengėjai,

(biuro tarnautojai)

1.

2014-03-25

08.30-08.45

II r.

414 kab.

XIIP-1568

SEIMO NUTARIMO „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“ PROJEKTAS

 

Kviečiami dalyvauti: Seimo nariai L.Graužinienė; A.Stancikienė, A.Patackas, R.Baškienė, P.Urbšys, N.Puteikis, V.Vasiliauskas; A.Kubilius; V. Gapšys, V.Bukauskas, D.Ulickas,

p. A. Šliužas, Lietuvos kultūros politikos instituto direktorius A.Staponkus, Žemės ūkio ministerijos, Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovai

papildomas

S. Bucevičius

(G. Dešukaitė)

 

 

 

Komiteto pirmininkas

 

Saulius Bucevičius

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2014-07-10
Ieva Karpavičiūtė
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9658&p_k=1&p_d=145800