Renginiai, susitikimai, kita informacija 

                                                        Visuomenės informavimo ir žiniasklaidos poskyriui                                           2015-12-10     Seime pažymėta Tarptautinė žmogaus teisių diena: apžvelgta žmogaus
2015-11-27 ŽTK PIRMININKĖ ZITA ŽVIKIENĖ LANKO SAVIVALDYBES
2015-11-25 TARPTAUTINĖ KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS DIENA
2015-09-18 IŠŠŪKIAI KOVOJANT SU PREKYBA ŽMONĖMIS
2015-07-01 ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKĖS SUSITIKIMAS SU LIETUVOS ATSTOVU PRIE JT 2015-07-01
2015-07-01 ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKĖS SUSITIKIMAS SU LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERE 2015-07-01
2016-01-28 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA - GYVENIMO ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE KAINA 2016-01-29
2015-09-18 IŠŠŪKIAI KOVOJANT SU PREKYBA ŽMONĖMIS
2015-09-18 SUSITIKIMAS SU JUNGTINĖS KARALYSTĖS KOVOS SU ŠIUOLAIKINE VERGOVE KOMISARU KEVINU HAILANDU
2015-06-26 ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKĖS SUSITIKIMAS SU MINISTRE
2015-06-19 PASAULINĖS PABĖGĖLIŲ DIENOS PAMINĖJIMAS
2015-06-17 ŽMOGAUS TEISĖS LIETUVOJE. APŽVALGA
2015-04-20 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA EUROPOJE IR LIETUVOJE: DABARTIES IŠŠŪKIAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS
2015-03-30 AR TIK SULAIKYMAS?
2014-03-25 SUSITIKIMAS SU JAV EKSPERTU KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KLAUSIMAIS
2013-10-03 ŽTK PIRMININKAS L .TALMONT–PIRMININKAVIMO RENGINYJE
2013-01-25 DISKUSIJA „TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOS GYVENIME"
2012-12-10 ŽMOGAUS TEISĖS LIETUVOJE ŠIANDIEN IR RYTOJ
Kuruojamos veiklos sritys


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8953&p_k=1