Renginiai, susitikimai, kita informacija 

2015-09-18 IŠŠŪKIAI KOVOJANT SU PREKYBA ŽMONĖMIS


 

Visuomenės informavimo ir žiniasklaidos poskyriui                                           2015-09-18 pranešimas

 

 

Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis

2015 m. rugsėjo 17-18 dienomis Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ surengė konferenciją „Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis“. Konferencijos partneriai – Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų karalystės, Kanados ambasados Vilniuje.

Pranešimus konferencijoje skaitė užsienio valstybių ekspertai bei Lietuvos kompetentingų institucijų ir organizacijų atstovai. Renginio metu buvo aptarta esama situacija, iššūkiai bei galimi kovos su prekyba žmonėmis būdai. Konferencijos pranešėjai atkreipė dėmesį į institucijų veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo stoką, sunkumus identifikuojant aukas, specialistų kompetencijos ir noro dirbti su nukentėjusiaisiais stoką, bei pasenusį, iš tarybinių laikų išlikusį nepagarbų požiūrį į auką. Pastebėta, kad neretai dėl ko kas įvyko yra kaltinama pati auka, kuri realios pagalbos sulaukia tik iš nevyriausybinių organizacijų.

 Sveikindama konferenciją komiteto pirmininkė Zita Žvikienė akcentavo, kad  privalome ne tik užtikrinti nusikaltėliams atgrasius baudžiamuosius įstatymus, bet ir tuos įstatymus, kurių nuostatos užkirstų kelią nusikaltimų priežastims, būtų mažinama socialinė atskirtis. Pasak pirmininkės, socialinę atskirtį išgyvenantys asmenys ir vaikai tampa  pirmaisiais prekiautojų žmonėmis taikiniais. Prekiautojai vaikais yra itin „kūrybingi“ – išrandamos pačios įvairiausios vaikų išnaudojimo formos – pardavimas prostitucijai ar pornografijai, vertimas elgetauti, vagiliauti, vaikai netgi vežami nelegalioms tarpusavio kovoms ar yra nelegaliai įvaikinami. Konferencijoje buvo iškeltas nacionalinio pranešėjo ir kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus klausimas, kurį komiteto pirmininkė Zita Žvikienė planuoja įtraukti į komiteto veiklos darbotvarkes.

Prekyba žmonėmis daugelyje valstybių yra įvardinama, kaip moderni vergijos forma. 2014 m. paskelbtais Eurostato duomenimis per 2010-2012 metus 28 ES valstybėse buvo nustatytos 30 146 aukos, 80 proc. jų moterys, daugiau kaip 1000 vaikų, prekybos žmonėmis aukos, buvo seksualiai išnaudojami, 65 procentai aukų buvo ES piliečiai.

2014 m. Lietuvos institucijos vykdė 24 tyrimus, susijusius su prekyba žmonėmis (2013–23). Baudžiamojon atsakomybėn patraukta 40 kaltinamųjų (2013 m. – 18), nuteista 18 (2013— 11) prekiautojų žmonėmis. 2014 m. skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo 1,5 iki 7,5 metų.

Parengė ir daugiau informacijos suteiks Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt.

 


Naujausi pakeitimai - 2015-10-23
Eglė Gibavičiūtė


Kuruojamos veiklos sritys


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8953&p_d=200639&p_k=1