Pranešimai žiniasklaidai 

2016-01-13 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Prekių ir paslaugų prieinamumas)
2015-12-16 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Pietryčių Lietuva)
2015-12-16 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Priverstinės santuokos)
2015-12-16 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Patyčių prevencija) 2015-12-16
2015-12-03 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Informacijos sklaida)
2015-12-03 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Humaniškos įmonės)
2015-11-25 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Vaiko teisės)
2015-11-18 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Išmokos)
2015-11-18 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Parama vaikui) 2015-11-18
2015-11-04 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Dirbtinis apvaisinimas)
2015-11-04 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Biudžetas)
2015-11-04 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Užsieniečių teisinė padėtis)
2015-06-30 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Solidarumas priimant pabėgėlius) 2015-06-30
2015-10-14 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Vaiko globa)
2015-09-30 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Dėl vaikų išnaudojimo)
2015-09-23 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Seimo kontrolieriai)
2015-09-25 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Korupcijos prevencija)
2015-09-16 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Kalinių streikas)
2015-10-02 PRANEŠIMAS SPAUDAI 2015-10-02
2015-09-25 PRANEŠIMAS SPAUDAI 2015-09-25
2015-07-01 PRANEŠIMAS SPAUDAI 2015-07-01
2014 -06-11 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Pataisos namai)
2013-10-16 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Donorystė)
2013-05-08 PRANEŠIMAS SPAUDAI (ES_migracija)
2012-12-19 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Vaiko teisių klausimai)
2012-12-19 PRANEŠIMAS SPAUDAI (Dėl ES)
2012-12-12 PRANEŠIMAS SPAUDAI (3)
2012-12-12 PRANEŠIMAS SPAUDAI (2)
2012.12.12 PRANEŠIMAS SPAUDAI (1)
2012-12-12 PRANEŠIMAS SPAUDAI


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8950&p_k=1