Užsienio reikalų komitetas 


Darbo faksas:  2396479
Padalinio el. p.: urk@lrs.lt

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Juozas
BERNATONIS
 
Komiteto pirmininkas 1-438
 
2396649
 
Juozas.Bernatonis@lrs.lt
 
Egidijus
VAREIKIS
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas 1-442
 
2396606
 
Egidijus.Vareikis@lrs.lt
 
Audronius
AŽUBALIS
 
Komiteto narys 1-443
 
2396321
 
Audronius.Azubalis@lrs.lt
 
Emanuelis
ZINGERIS
 
Komiteto narys 1-411
 
2396644
 
Emanuelis.Zingeris@lrs.lt emzing@lrs.lt
 
Transatlantinių santykių ir demokratinės plėtros pakomitetis
Žygimantas
PAVILIONIS 
Pakomitečio pirmininkas 1-441
 
2396733
 
Zygimantas.Pavilionis@lrs.lt
 
Aušrinė
ARMONAITĖ 
Pakomitečio narė 2-126
 
2396913
 
Ausrine.Armonaite@lrs.lt
 
Audronius
AŽUBALIS
 
Pakomitečio narys 1-443
 
2396321
 
Audronius.Azubalis@lrs.lt
 
Rūta
MILIŪTĖ 
Pakomitečio narė 3-304
 
2396719
 
Ruta.Miliute@lrs.lt
 
Mindaugas
PUIDOKAS 
Pakomitečio narys 1-428
 
2396625
 
Mindaugas.Puidokas@lrs.lt
 
Emanuelis
ZINGERIS
 
Pakomitečio narys 1-411
 
2396644
 
Emanuelis.Zingeris@lrs.lt emzing@lrs.lt
 
Užsienio reikalų komiteto biuras
Evaldas
ZELENKA 
Biuro vedėjas 1-440
 
2396798
 
evaldas.zelenka@lrs.lt
 
Valdemaras
JUOZAITIS 
Patarėjas 1-419
 
2396639
 
valdemaras.juozaitis@lrs.lt
 
Inga
MILAŠIŪTĖ 
Patarėja 1-422
 
2396799
 
inga.milasiute@lrs.lt
 
Milda
PETROKAITĖ 
Patarėja (ES) 1-419
 
2396835
 
milda.petrokaite@lrs.lt
 
Laura
PLYNIUVIENĖ 
Patarėja 1-426
 
2396802
 
laura.plyniuviene@lrs.lt
 
Salvinija
JURĖNAITĖ 
Padėjėja 1-426
 
2396801
 
salvinija.jurenaite@lrs.lt
 
Silvija
VAIČIULYTĖ 
Sekretorė 1-439
 
2396800
 
silvija.vaiciulyte@lrs.lt
 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8922&p_k=1