Teisės aktų projektų svarstymas 

Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 24, 26, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ir 19 ir 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIP-3585 ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3586. 2015-12-16
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-3765.
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3448.
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 1, 2, 3, 4, 14, 16, 20, 54, 75, 84 straipsnių pakeitimo ir III dalies papildymo IV skyriumi įstatymo projektą Nr. XIIP-3684, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3685 ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1, 2, 3, 5, 10, 12, 25, 45, 50, 52, 53, 54, 59 straipsnių, I dalies II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 7, 8, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. XIIP-3686.
Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 1, 2, 6, 7, 71, 8, 83, 84, 10, 11, 15, 21, 23 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 85, 86, 151 straipsniais ir 81, 82 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. XIIP-3451
Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 152 ir 153 straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIP-3558.
Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 152 ir 153 straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIP-3558.
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3579
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29(3), 29(4), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 57, 61 ir 64 straipsnių ir aštuonioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo 7(1), 23(1) ir 75(1) straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIP-3472 ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 7 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1538 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3473 2015-09-28
Kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-2846 ir Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-2847. 2015-09-25
Odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3087(2).
Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIP-3167
Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-1393
Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2107 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2993
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2988 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 442 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2989
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-974
Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 4, 6, 7, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3098 ir Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 5, 6, 7, 8, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3099 2015-06-02
Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pavadinimo, 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III, IV skyrių, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimų, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1), 16(2), 17(1) straipsniais įstatymo Nr. XII-1529 5 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2873 ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 8, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1 priedu įstatymo projektas Nr. XIIP-2874
Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo projektas Nr. XIIP-2600.
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 18, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-2836 ir Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 3, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1911 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2837
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2825.
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2767. 2015-04-27
Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2065
Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 ir 36(4)straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2700 ir jį lydintysis įstatymo projektas Nr. XIIP-2701
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2768
Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2855 ir jį lydintieji įstatymų projektai
2013 metai
2014 metai
2015 metai


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8897&p_k=1