Socialinių reikalų ir darbo komitetas 


Darbo telefonas:  2396780
Darbo faksas:  2396439
Padalinio el. p.: socrdakt@lrs.lt

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Rimantė
ŠALAŠEVIČIŪTĖ
 
Komiteto pirmininkė 3-611
 
2396656
 
Rimante.Salaseviciute@lrs.lt
 
Rima
BAŠKIENĖ
 
Komiteto narė 1-312
 
2396654
 
Rima.Baskiene@lrs.lt
 
Rimantas Jonas
DAGYS
 
Komiteto narys 3-610
 
2396688
 
Rimantas.Dagys@lrs.lt ridagy@lrs.lt
 
Algimantas
DUMBRAVA
 
Komiteto narys 1-118
 
2396713
 
Algimantas.Dumbrava@lrs.lt
 
Algirdas
SYSAS
 
Komiteto narys 3-603
 
2396702
 
alsysa@lrs.lt Algirdas.Sysas@lrs.lt
 
Šeimos ir vaiko gerovės pakomitetis
Rimantas Jonas
DAGYS
 
Pakomitečio pirmininkas 3-610
 
2396688
 
Rimantas.Dagys@lrs.lt ridagy@lrs.lt
 
Rima
BAŠKIENĖ
 
Pakomitečio narė 1-312
 
2396654
 
Rima.Baskiene@lrs.lt
 
Algimantas
DUMBRAVA
 
Pakomitečio narys 1-118
 
2396713
 
Algimantas.Dumbrava@lrs.lt
 
Aušrinė
NORKIENĖ 
Pakomitečio narė 3-211B
 
2396956
 
Ausrine.Norkiene@lrs.lt
 
Jonas
VARKALYS 
Pakomitečio narys 3-215
 
2396647
 
Jonas.Varkalys@lrs.lt
 
Gediminas
VASILIAUSKAS 
Pakomitečio narys 3-608
 
2396626
 
Gediminas.Vasiliauskas@lrs.lt
 
Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuras
Evelina
BULOTAITĖ 
Biuro vedėja 3-609
 
2396882
 
evelina.bulotaite@lrs.lt
 
Dalia
ALEKSEJŪNIENĖ 
Patarėja (ES) 3-615
 
2396776
 
dalia.aleksejuniene@lrs.lt
 
Asta
DOLMANTIENĖ 
Patarėja 3-602
 
2396822
 
asta.dolmantiene@lrs.lt
 
Diana
JONĖNIENĖ 
Patarėja 3-604
 
2396775
 
diana.joneniene@lrs.lt
 
Ieva
KUODIENĖ 
Patarėja 3-615
 
2396778
 
ieva.kuodiene@lrs.lt
 
Regina
MOLIENĖ 
Patarėja 3-603
 
2396782
 
regina.moliene@lrs.lt
 
Renata
LIEKIENĖ 
Padėjėja 3-612
 
2396779
 
renata.liekiene@lrs.lt
 
Indrė
ŽUKAUSKAITĖ 
Padėjėja 3-612
 
2396780
 
indre.zukauskaite@lrs.lt
 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8886&p_k=1