Kaimo reikalų komitetas 


Darbo faksas:  2396419
Padalinio el. p.: kaimorkt@lrs.lt

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Kazys
STARKEVIČIUS
 
Komiteto pirmininko pavaduotojas 3-329
 
2396401
 
Kazys.Starkevicius@lrs.lt
 
Petras
ČIMBARAS
 
Komiteto narys 2-440
 
2396957
 
Petras.Cimbaras@lrs.lt
 
Vytautas
KAMBLEVIČIUS
 
Komiteto narys 1-114
 
2396441
 
Vytautas.Kamblevicius@lrs.lt
 
Algimantas
SALAMAKINAS
 
Komiteto narys 2-408
 
2396662
 
Algimantas.Salamakinas@lrs.lt alsala@lrs.lt
 
Kaimo reikalų komiteto biuras
Romaldas
ABUGELIS 
Biuro vedėjas 3-328
 
2396764
 
romaldas.abugelis@lrs.lt
 
Gintarė
DEŠUKAITĖ 
Patarėja 3-326
 
2396316
 
gintare.desukaite@lrs.lt
 
Rolandas
JUKNEVIČIUS 
Patarėjas 3-327
 
2396845
 
rolandas.juknevicius@lrs.lt
 
Simantė
KAIRIENĖ 
Patarėja 3-324
 
2396645
 
simante.kairiene@lrs.lt
 
Augustė
MATULEVIČIENĖ 
Patarėja (ES) 3-325
 
2396951
 
auguste.matuleviciene@lrs.lt
 
Gintarė
RIMEISIENĖ 
Padėjėja 3-326
 
2396765
 
gintare.rimeisiene@lrs.lt
 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8866&p_k=1