Parlamentinė kontrolė 

BFK (2013 10 23) parlamentinė kontrolė


PARLAMENTINĖS KONTROLĖS KLAUSIMAI. „Įkainių už mokėjimus grynaisiais pinigais didėjimo kai kuriuose bankuose ir šias paslaugas teikiančių bankų patiriamų sąnaudų dydžio atitikties klausimas ir kaip šiais atvejais išlaikomi ir užtikrinami proporcingumo ir protingumo principai   numatant atitiktį su mokėjimo paslaugų socialinėmis sąnaudomis, patiriamomis ne tik bankų, bet ir gyventojų bei mažųjų įmonių, neturinčių pakankamų galimybių atlikti mokėjimus negrynaisiais pinigais“.

NUTARTA. Informaciją priimti domėn.

 


Naujausi pakeitimai - 2013-10-24
Danguolė Zabulėnienė
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8836&p_d=141163&p_k=1