Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė 

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8801&p_k=1&p_a=7&p_seim_n_gr_id=141&p_kade_id=7