Konstitucijos komisija 


Darbo faksas:  2396289

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Audronius
AŽUBALIS
 
Komisijos narys 1-443
 
2396321
 
Audronius.Azubalis@lrs.lt
 
Juozas
BERNATONIS
 
Komisijos narys 1-438
 
2396649
 
Juozas.Bernatonis@lrs.lt
 
Julius
SABATAUSKAS
 
Komisijos narys 1-445
 
2396697
 
Julius.Sabatauskas@lrs.lt
 
Stasys
ŠEDBARAS
 
Komisijos narys 1-432
 
2396011
 
Stasys.Sedbaras@lrs.lt
 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8801&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=807&p_kade_id=7