Peticijų komisija 


Darbo faksas:  2396519

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Petras
ČIMBARAS
 
Komisijos pirmininkas 2-440
 
2396957
 
Petras.Cimbaras@lrs.lt
 
Egidijus
VAREIKIS
 
Komisijos narys 1-442
 
2396606
 
Egidijus.Vareikis@lrs.lt
 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8801&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=784&p_kade_id=7