Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8201&p_k=1