Seimo nariai 

Arūnas GUMULIAUSKAS
 
2016—2020 m. kadencijos Seimo narys
Arūnas GUMULIAUSKAS

 Kabinetas: III-412, Gedimino pr. 53, Vilnius
Darbo telefonas: (8 5) 2396692
El. p.: Arunas.Gumuliauskas@lrs.lt

Asmeninė svetainė
(Seimo kanceliarija neatsako už asmeninių Seimo narių svetainių turinį)

Seimo narys nuo 2016-11-14

Biuro adresas:
Padėjėjai-sekretoriai: Edmita Ieva Maurukaitė, tel. 2396692; Egidijus Elijošius (apygardoje), tel. 861203532; Tautvydas Elijošius (apygardoje), tel. 861204129; Kristina Karošaitė (apygardoje), tel. -; Rimantė Misiūnienė (apygardoje), tel. -; Alvydas Žuvininkas (apygardoje), tel. -
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
 
Parlamentinėse grupėse
 

Biografija

 

Gimimo data

1958 m. rugpjūčio 10 d.

Gimimo vieta

Kaunas, Lietuva

 

 

Išsilavinimas

 

 

 

1987

Humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universitetas

1984–1987

Vilniaus universitetas, aspirantūra

1976–1981

Vilniaus universitetas, istorikas

1976

Kauno komjaunimo vidurinė mokykla (dabar – „Aušros“ gimnazija)

 

 

Darbo patirtis

 

 

 

2016

Šiaulių universitetas, Senato atestacijos komisijos pirmininkas

2000–2016

Šiaulių universitetas, Humanitarinio fakulteto tarybos narys

2015–2016

Šiaulių universitetas, Senato narys

2014–2016

Šiaulių universitetas, Etikos komisijos narys

Nuo 2012

Šiaulių universitetas, profesorius

2012

Suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas

2006–2016

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, istorijos mokytojas

1990–2012

Šiaulių pedagoginis institutas (dabar – Šiaulių universitetas), docentas

1990

Suteiktas docento laipsnis

1988–1989

Šiaulių pedagoginio institutas, vyr. dėstytojas

1981–1984

Šiaulių pedagoginis institutas, asistentas

 

 

Politinė karjera

 

 

 

Nuo 2015 m.

Nepartinis

2015–2016

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, narys

Nuo 2014

Dalyvavo Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos rinkimuose

2000–2015

Lietuvos centro sąjungos (nuo 2003 m. – Lietuvos centro partija) narys; buvo LCP vicepirmininkas, Politinės tarybos pirmininkas, narys, Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas

1988–1989

Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime

 

Buvo pirmosios Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos narys

 

 

Kita

 

 

 

Lietuvos kultūros fondo valdybos, Šiaulių Sąjūdžio pirmeivių klubo, Torūnės (Lenkija) universiteto periodinio leidinio „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich“ redakcinės kolegijos, Lietuvos mokslų akademijos periodinio leidinio „Lituanistica“ redakcinės kolegijos narys, kultūros ir visuomenės žurnalo „Padubysio kronikos“ mokslinis redaktorius, Ježio Gedroico dialogo ir bendradarbiavimo forumo signataras

Publikuoja straipsnius mokslo ir kultūros periodiniuose leidiniuose, žiniasklaidoje, išleido kelis vadovėlius, mokymo priemones mokytojams, studentams, moksleiviams. Visų publikacijų sąrašą sudaro daugiau kaip 300 pozicijų

1993–1996 m. stažavosi ir dėstė Varšuvos universitete, tuo pačiu metu buvo dienraščio „Šiaulių kraštas“ korespondentu Lenkijoje. Nuolat dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, skaito paskaitas užsienio universitetuose

Žaidė įvairaus amžiaus jaunimo ir studentų Lietuvos krepšinio rinktinėse, 1985 m. tapo Lietuvos vyrų krepšinio čempionu, sporto meistru

Už ilgametį kūrybinį, pedagoginį, mokslinį darbą buvo įvertintas Lietuvos kultūros fondo medaliu, Šiaulių miesto merų ir Šiaulių universiteto rektorių padėkomis. 2012 m. buvo išrinktas geriausiu Šiaulių universiteto dėstytoju

Dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, skaito paskaitas užsienio universitetuose. Veiklos prioritetai – tarptautiniai santykiai ir užsienio politika, kultūra, švietimas, regioninė politika

Kalbos: rusų, vokiečių, lenkų, čekų

Pomėgiai: politika, kultūra, sportas, kelionės

 

 

Šeima

 

Vedęs. Žmona Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė, sūnūs Arūnas ir Donatas

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=786&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=79171&p_kade_id=8