Medininkų žudynėms (1991 m. liepos 31 d.) atminti 

Medininkų žudynių 24-ųjų metinių minėjimo renginiai (2015 m.)
Žuvusieji Medininkų pasienio kontrolės poste
Andriaus Petrulevičiaus nuotraukos Medininkų žudynėms atminti
3 neeilinės Seimo sesijos 1991 m. rugpjūčio 1 d. rytinio posėdžio stenograma ir garso įrašas
3 neeilinės Seimo sesijos 1991 m. rugpjūčio 1 d. vakarinio posėdžio stenograma ir garso įrašas


1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, glaudžiai bendradarbiavusioms LKP/SSKP ir KGB Sovietų Sąjungos vadovybė iškėlė užduotį – suskaldyti ir destabilizuoti Lietuvos Respubliką. Viena iš priemonių – OMON‘o grupių diversijos ir užpuolimai, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postų puldinėjimai Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Iki Vilniaus OMON‘o išformavimo 1991 m. rugpjūčio 31 d., omonininkai 18 kartų puolė Lietuvos muitininkus ir pasieniečius: 1991 m. sausio 27 d., gegužės 23, 24, 28 d., birželio 14 d., liepos 28 d. ir t. t., apšaudė pasieniečių autobusą Vilniaus centre. Incidentų metu buvo deginami postų pastatai, naikinami dokumentai, plėšoma Lietuvos valstybės vėliava, sužeidžiami beginkliai Lietuvos pareigūnai. Per užpuolimus nukentėjo 35 Krašto apsaugos departamento darbuotojai ir 27 muitininkai. Šiais veiksmais norėta įbauginti Lietuvos visuomenę, sukelti nepasitikėjimą valstybe, provokuoti konfliktus, siekiant parodyti, kad Lietuvos valdžia nekontroliuoja situacijos.

Lietuvos vadovybės santūri laikysena bei vykdoma Lietuvos užsienio politika leido neutralizuoti šiuos provokacinius veiksmus. Tuo metu ypač svarbi buvo Rusijos demokratinių jėgų parama. Liepos 29-ąją Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Rusijos Federacijos Prezidentas Borisas Jelcinas Maskvoje pasirašė Sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, Susitarimą tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos dėl bendradarbiavimo ekonominėje ir socialinėje-kultūrinėje Rusijos Federacijos Kaliningrado srities raidoje ir Protokolą dėl atstovybių atidarymo. Atkurtą Lietuvos nepriklausomą valstybę pripažino Rusijos Federacija.

Tačiau liepos 31-ąją Lietuvą apskriejo kraupi žinia – naktį Medininkų pasienio kontrolės poste šaltakraujiškai nužudyti septyni savo pareigas ėję Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ policininkai – Mindaugas Balavakas ir Algimantas Juozakas, Policijos departamento Kelių policijos valdybos policininkai – Juozas Janonis ir Algirdas Kazlauskas, Muitinės departamento Vilniaus muitinės inspektoriai – Antanas Musteikis ir Stanislovas Orlavičius. Laikrodis ant Algirdo Kazlausko rankos sustojo 3 val. 40 min.

Ričardas Rabavičius nuo šautinių žaizdų galvoje mirė ligoninėje rugpjūčio 2-ąją. Vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę medikams pavyko išgelbėti.© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7472&p_k=1