Steigiamojo Seimo nariai 

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943)


   

Steigiamojo Seimo narė
(1920 05 15 – 1920 09 15)

 

Gimė 1861 m. kovo 31 d. Panevėžio apskr., Puziniškio dvare.

Nuo 1865 m. gyveno Joniškėlyje, kur daktaru dirbo jos tėvas.

1866–1868 m. privačiai mokėsi pas Lauryną Ivinskį.

1873–1878 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje.

1886 m. Deltuvoje Tiškevičiaus dvare baigė bitininkystės kursus. Baigusi mokslus, dirbo vaistinėje.

1893 m. įsteigė „Žiburėlio“ draugiją neturtingiems moksleiviams ir kultūros darbuotojams remti.

1899 m. dirbo organizuojant pirmąjį lietuvių spektaklį Palangoje, Keturakio „Amerika pirtyje“.

1907 m. pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo pirmininkė.

Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, kartu su Mykolu Biržiška redagavo „Vilniaus žinias“, 1909-1914 m. dirbo „Lietuvos žinių“ redakcijoje, redagavo „Lietuvos ūkininko“ priedą „Žibutė“.

I pasaulinio karo metais, trūkstant gydytojų, dirbo felčere.

Į Steigiamąjį Seimą išrinkta  V (Panevėžio) rinkimų apygardoje. Priklausė LSLDP frakcijai.

1920 05 15 atidarant Steigiamąjį Seimą, kaip vyriausia seimo narė, pirmininkavo pirmajam posėdžiui.

1920 09 15 mandato atsisakė, grįžo į Panevėžį.

Dirbo lietuvių, vokiečių kalbų mokytoja Panevėžio gimnazijoje.

Mirė 1943 m. birželio 14 d. Panevėžyje.

 

Literatūra

Petkevičaitė Gabrielė, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 42.

Petkevičaitė-Bitė G., Autobiografija, Naujoji Romuva, 1932, Nr. 7.

Petkevičaitė-Bitė Gabrielė,  Lietuvių enciklopedija, Boston, 1960, t. 22, p. 353-355/

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka, Panevėžys, 2001.

Tamošaitis M., Petkevičaitė-Bitė Gabrielė,  Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 263-265.

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2013-04-12
Ieva Petrulevičienė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_d=98391&p_k=1