2009 metai 

Paroda „LDK didikų portretai iš Baltarusijos ir Ukrainos rinkinių“


Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga Seimo parodų galerijoje birželio 22 – liepos 27 d. pristatoma Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus surengto fotografijų konkurso „Mano Lietuva“ laureatų darbų „Mano Lietuva“ ir „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų portretai Baltarusijos ir Ukrainos rinkiniuose“ parodos.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų portretų parodą sudaro žymiųjų LDK (1385–1795 m.) asmenybių – kunigaikščių, didikų ir kitų visuomenės veikėjų surinktos portretų fotografijos Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos archyvuose. Paroda parengta medžiagos, kurią surinko LDK dailės istorijos tyrinėtoja dr. Marija Matušakaitė ir fotomenininkas Klaudijus Driskius, pagrindu. Jie nufotografavo ir aprašė iš viso apie 130 LDK didikų bei kitų istorinių asmenybių portretų Baltarusijos nacionaliniame dailės, istorijos ir kultūros muziejuose, Lvovo dailės galerijoje (Olesko pilies ekspozija), Lvovo istorijos ir Ternopilio srities kraštotyros muziejuose.  

LDK didikų portretų parodoje eksponuojamas vienas iš LDK erdves jungusių aspektų – žymiųjų istorinių LDK giminių (Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių, Zavišų, Kiškų) paveldas. Įvairios kilmės, įvairių konfesijų ir kalbų žmonės, kurių valdos driekėsi nuo Žemaitijos iki Podolės, sudarė tai, ką istorikai vadina LDK politine tauta. Ne visos šioje parodoje pristatomos asmenybės vienodai vertinamos atskirų LDK tautų istorinėse atmintyse. Pavyzdžiui, Boguslavas Radvila Lenkijoje vadinamas Abiejų Tautų Respublikos išdaviku, kuriam asmeniniai interesai buvo aukščiau už valstybės interesus. Lietuvoje jis patriotas, gynęs LDK nuo Maskvos carų kėsinimosi. Antra vertus, visos tautos su pagarba mini Leoną Sapiegą.

                      

 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549-1616 m.),                          Boguslavas Radvila (1620-1669), Vilniaus kašteliono
Mikalojaus Radvilos Juodojo sūnus, Vilniaus vaivada                           Jonušo Radvilos sūnus, Biržų, Dubingių, Slucko kunigaikštis
  

                                                                                      

                            

Konstancija Pranciška Radvilaitė-Sapiegienė (1697–1756),                        Jurgis Radvila (1556-1600), Vilniaus vaivada, LDK didysis
LDK kanclerio Stanislovo Radvilos duktė, Trakų kašteliono                    etmonas
Jono Fridriko Sapiegos žmona

Paroda sudaryta iš 52 (41 tapybos portretų ir 11 grafikos) darbų, pavyzdžiui, Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus; Vilniaus vaivados ir LDK pakanclerio, Trečiojo Lietuvos Statuto iniciatorių Leono Sapiegos; LDK didžiojo žirgininko, dalyvavusio kare su Rusija, vieno iš Kėdainių sutarties iniciatorių Boguslavo Radvilos; Vilniaus vaivados ir LDK didžiojo etmono (Barboros Radvilaitės tėvo) Jurgio Radvilos.  

Portretų fotografijos yra pagamintos iš aliuminio konstrukcijų ir padengtos laminavimo plėvele, dėl to jos lengvai transportuojamos. Portretai padaryti pagal originalų proporciją: vertikalioji kraštinė yra 50 cm, horizontalioji nuo 32 iki 42 cm. Portretų galerija tinkama daugkartinėms ekspozicijoms Lietuvos valstybinėse, švietimo, mokslo institucijose, Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, užsienio valstybių institucijose bei organizacijose.

LDK didikų portretų paroda yra sudėtinė vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamo projekto „LDK paveldo aktualizacija“ dalis. Ateityje projektas turėtų apimti Lenkijos, Rusijos, Austrijos, Vokietijos bei Lietuvos rinkinius. Projektą įgyvendina viešoji įstaiga „Istorinės atminties akademija“. 

Parengė: Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamentas, Programų ir projektų skyrius.


Naujausi pakeitimai - 2009-06-22
Lina Žilytė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7055&p_d=88414&p_k=1