Archyvas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismas (2006-2009)


Algimantas S. Gečys (JAV) - pirmininkas

 

Algis Rugienius (JAV)

 

Marytė Šmitienė (Vokietija) - sekretorė

 

El.paštas: gecysta@verizon.net

 

 


Naujausi pakeitimai - 2012-09-07


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6978&p_d=91444&p_k=1