Archyvas 

PLB Valdyba (2006-2009)


 

http://www.plbe.org

http://www.lrs.lt/plb

 

 

REGINA NARUŠIENĖ – PIRMININKĖ

Visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė

 

STASYS KULIAVAS – PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS PIRMININKAS

Jaunimo ir sporto reikalų komisijų pirmininkas

 

VICEPIRMININKAI:

 

PETRAS MAKSIMAVIČIUS – PIRMININKĖS PAVADUOTOJAS

Spaudos ir informacijos komisijos pirmininkas

 

 SAULIUS BUIVYS  (nuo 2008 m. lapkričio 17 d.)

Finansų reikalų komisijos pirmininkas

 

 DALIA A. GIEDRIMIENĖ

Socialinių reikalų komisijos pirmininkė

 

DALIA HENKE

Europos kraštų  reikalų komisijos pirmininkė

 

VITALIJA KOLESNIKOVA (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.)

Rytų  kraštų reikalų komisijos pirmininkė

 

VALENTINA LOGINOVA (nuo 2008 m. lapkričio 17 d.)

Specialiųjų projektų komisijos pirmininkė

 

LEONAS NARBUTIS (nuo 2008 m. lapkričio 17 d.)

Kultūros reikalų komisijos pirmininkas

  

BIRUTĖ NENARTAVIČIŪTĖ

Rusijos reikalų komisijos pirmininkė

 

LORETA PAULAUSKAITĖ

Švietimo reikalų komisijos pirmininkė

 

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS

Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininkas

 

ANGELĖ VAIČIŪNIENĖ

JAV, Kanados, Australijos, Japonijos, Naujosios Zelandijos reikalų komisijos pirmininkė

 

GABRIELIUS ŽEMKALNIS (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.)

Organizacinių reikalų komisijos pirmininkas, PLB atstovas Lietuvoje

 

                                                                                                                                                                          

PLB Valdybos nariai 2006 - 2008

 

INGA JANUITYTĖ-LANCHAS (iki 2008 m. lapkričio 15 d.)

 

ARŪNAS TEIŠERSKIS (iki 2008 m. rugpjūčio 21 dienos)

Finansų reikalų komisijos pirmininkas

 

JURGA VIDUGIRIENĖ (iki 2008 m. rugpjūčio 24 dienos)

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2009-07-13


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6978&p_d=89095&p_k=1