Archyvas 

Valdyba (2012-2015)


DANGUOLĖ NAVICKIENĖ - PIRMININKĖ

Visuomeninių reikalų komisija

El.paštas: navickiene@verizon.net

 

SIMONAS ČERNIAUSKAS– PLJS PIRMININKAS

El.paštas: simonas@pljs.org

 

DALIA HENKE – PIRMININKĖS PAVADUOTOJA

Spaudos: PLB įvaizdžio, informacijos sklaidos ir „Pasaulio lietuvio“ reikalų komisija

El.paštas: daliahenke@gmail.com

 

GINTAUTAS ŽELVYS - PIRMININKĖS PAVADUOTOJAS

Rytų kraštų ir Rusijos komisija

El.paštas: gintautaszelvys@mail.ru

 

 

LAIMA APANAVIČIENĖ (nuo 2014 m. sausio 31 d.)

Švietimo reikalų komisija

El.paštas: laimaa@hotmail.com

(Nuo 2014 metų vasario 1 dienos)

 

JŪRATĖ CASPERSEN

Kultūros komisija

El.paštas: jurate@caspersen.ch

 

JUAN IGNACIO FOURMENT KALVELIS

Pietų Amerikos reikalų komisija

El.paštas: jkalvelis@yahoo.com.ar

 

 

ARTŪRAS MASLAUSKAS

Finansų komisija

El.paštas: maslauskas@webspeed.dk

 

AURELIJA NORIENĖ

Naujosios Emigracijos reikalų komisija

El.paštas: aurelija.noriene@skynet.be

 

EDMUNDAS PUTRIMAS

Sielovados komisija

El.paštas: putrimas@sielovada.org

 

ANTANAS RASIULIS ( nuo 2014 m. kovo 21 d.)

El.paštas: antanas_rasiulis@mail.ru

 

ANGELĖ VAIČIŪNIENĖ

El.paštas: angele.V@bell.net

 

----------------------------------------------------------

 

LINA STODE (iki 2013 metų liepos 18 dienos)

Europos kraštų reikalų komisija

 

AUŠRA LAURUŠAITĖ-KROMELIS (iki 2013 metų gruodžio 30 dienos)

Organizacinių reikalų ir Specialiųjų projektų komisija

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2014-09-16


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6978&p_d=128315&p_k=1