Archyvas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismas (2009-2012)


Algimantas Gečys (JAV)

Marytė Šmitienė (Vokietija)

Algis Rugienius (JAV)  


Naujausi pakeitimai - 2012-09-07


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6978&p_d=128178&p_k=1