Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija  


 
 Vardas, pavardė Pareigos Rūmai,
kab.
Tel. Nr. El. paštas
Paulius
SAUDARGAS
 
Komisijos pirmininkas  I-451
 
2396352
 
Paulius.Saudargas@lrs.lt
 
Rima
BAŠKIENĖ
 
Komisijos pirmininko pavaduotoja  III-523
 
2396654
 
Rima.Baskiene@lrs.lt
 
Mindaugas
BASTYS
 
Komisijos narys 
I-450 

2396722 
Mindaugas.Bastys@lrs.lt
 
Vytautas
BOGUŠIS
 
Komisijos narys 
I-408 

2396244 
Vytautas.Bogusis@lrs.lt
 
Petras
LUOMANAS
 
Komisijos narys 
I-418 

2396707 
Petras.Luomanas@lrs.lt
 
Juozas
OLEKAS
 
Komisijos narys  I-416  2396677 
 
Juozas.Olekas@lrs.lt
 
Dalia
TEIŠERSKYTĖ
 
Komisijos narė  III-412
 
2396692
 
Dalia.Teiserskyte@lrs.lt
 
Zita
UŽLYTĖ
 
Komisijos narė  III-423
 
2396337
 
Zita.Uzlyte@lrs.lt
 
Ona
VALIUKEVIČIŪTĖ
 
Komisijos narė  I-114
 
2396326
 
Ona.Valiukeviciute@lrs.lt
 
Mečislovas
ZASČIURINSKAS
Komisijos narys III-211E 2396657

Mecislovas.Zasciurinskas@lrs.lt

 

Irena Anna
GASPERAVIČIŪTĖ
Komisijos pirmininkė nuo PLB      
Joana
KURAITĖ-LASIENĖ
Komisijos pirmininko pavaduotoja nuo PLB      
Rūta
AVULYTĖ-MOREIRA
Komisijos narė (PLB)
Ričardas 
BAČKIS
Komisijos narys (PLB)      
Jurgis
JOGA
Komisijos narys (PLB)      
Jonas
PRUNSKIS
Komisijos narys (PLB)      
Antanas
RASIULIS
Komisijos narys (PLB)      
Ariana Aleksandra 
RASTAUSKAITĖ
Komisijos narė (PLB)      
Giedrė
STANKŪNIENĖ
Komisijos narė (PLB)      
Gabrielius
ŽEMKALNIS
Komisijos narys (PLB)


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6469&p_k=1