Frakcijos naujienos 

Seime vyks konferencija “Socialdemokratija ir politinė etika (Stepono Kairio 130-metį minint)”


2009 m. sausio 16 dieną, penktadienį 13.00 – 18 00 val. Seimo Konstitucijos salėje vyks konferencija „SOCIALDEMOKRATIJA ir POLITINĖ ETIKA (Stepono Kairio 130-metį minint)“, skirtoje paminėti Vasario 16 Akto signataro, pirmojo VLIK‘o pirmininko, vieno žymiausių tarpukario Lietuvos nacionalinio bei socialdemokratijos judėjimo veikėjo 130-sias gimimo metines. Konferencijos organizatoriai: Stepono KAIRIO Fondas, Lietuvos Socialdemokratų partija, Socialinių ekonominių tyrimų institutas.

Konferencijos metu bus aptariama ne tik Stepono Kairio asmenybė, bet ir jo laikmečio bei aplinkos politinė etika, socialdemokratinės etikos problemos praeityje ir dabar. Bus diskutuojama ir apie moralios, vertybinės politikos galimybes šiuolaikinėje Lietuvoje, socialdemokratijos kaip demokratinio etinio socializmo doktrinos įgyvendinimo realybę.

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu.

http://www3.lrs.lt/exweb/video/ASX/2009/20090116.asx

Konferencijos moderatorius - dr. Dobilas Kirvelis.

 

Konferencijos DARBOTVARKĖ

LRS Konstitucijos salė

2009 sausio 16 d.

 

I dalis. Pirmininkauja – V.P.Andriukaitis ir I.Šiaulienė

 

13.00 – 13.40   Lietuvių politinė kultūra XX a. pirmoje pusėje: Idealai ir realybė.

     Dr. Algimantas Kasparavičius

13.40 – 14.20   Steponas Kairys Lietuvos Seimuose.

                                        Dr. Juozas Olekas

14 20 – 15.00   Etinio socializmo doktrina ir Socialistų Internacionalo Etikos Chartija.

      (Stp. Kairio aplinkos ir nūdienos socialdemokratų etika)

      Dr. Dobilas Kirvelis

15.00 – 15.20 Diskusija

 

15.20 – 15.40    KAVOS PERTRAUKA

 

II dalis. Pirmininkauja – D.Kirvelis ir J.Olekas

 

15.40 – 16.20    Vertybinė ir pragmatinė politika: Ar įmanoma pusiausvyra?

       LSDP pirmininkas Gediminas Kirkilas

16.20 – 16.50     Valdžia prieš opoziciją: Steponas Kairys ir VSD.

        Jonas Rudokas

16.50 – 17.30    Veidu į Lietuvą: Ar LSDP išdavė socialdemokratines vertybes?

       Vytenis Andriukaitis

17.30 – 18.00      Diskusija ir pasisakymai.

 

Kontaktinis asmuo - Dr. Dobilas Kirvelis.

 

Registruotis leidimams į LR Seimą galima telefonu 8-678-15489 arba e-paštu: Dobilas.Kirvelis@gf.vu.lt.


Naujausi pakeitimai - 2009-01-15
Auksė Kontrimienė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6258&p_d=82757&p_k=1