Pareiškimai 

Seimo nario J. Poželos pranešimas: „Reiškiame užuojautą Azerbaidžano Respublikai dėl Chodžaly tragedijos“


2015 m. vasario 20 d. pranešimas VIR

 

Kalnų Karabacho konfliktas yra vienas tragiškiausių XX amžiaus istorijos konfliktų, įtakojęs milijonus azerbaidžaniečių likimų. Kalnų Karabacho konfliktas lėmė, kad penktadalis Azerbaidžano žemių – Kalnų Karabachas ir septyni gretimi regionai – buvo užimti Armėnijos karinių pajėgų, o daugiau nei milijonas azerbaidžaniečių tapo pabėgėliais savo pačių šalyje. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė keturias rezoliucijas (Nr. 822, 853, 874, 884), raginančias Armėniją pasitraukti iš Azerbaidžano žemių, tačiau šie nutarimai vis dar lieka neįgyvendinti.

Šių metų vasario 26 dieną minime 23-iąsias Chodžaly tragedijos, įvykusios Azerbaidžane 1992 m., metines. Jos metu jungtinės Rusijos ir Armėnijos karinės pajėgos vykdė karinius veiksmus, kurių metu žuvo 613 beginklių civilių gyventojų bei buvo okupuotas Chodžaly miestas.

Masinės žudynės prieš šimtus Azerbaidžano civilių mažame Chodžaly miestelyje Kalnų Karabacho regione Azerbaidžane yra vienas baisiausių nusikaltimų prieš žmoniją. Įvykdytas karinis perversmas Chodžaly ir šaltakraujiškas šaudymas į civilius, kurie bandė bėgti iš miesto humanitariniu koridoriumi, pareikalavo daugybės aukų, dauguma kurių buvo senyvo amžiaus, moterys ir vaikai.

Šių žudynių žiaurumas, žmonių žalojimas yra vienas siaubingiausių XX amžiaus tragedijų. Tačiau nors žmonijos tragedija Chodžaly miestelyje buvo nušviesta tarptautinėje žiniasklaidoje ir tarptautinių žmogaus teisių organizacijų, tokių kaip “Human Rights Watch”, įvykis vis dar nesusilaukia deramo įvertinimo pasaulio visuomenėje.

Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupės vardu reiškiame gilią užuojautą Azerbaidžano Valstybei ir Tautai dėl šio tragiško įvykio. Smerkiame bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš žmogiškumą. Lietuvos Respublika visuomet pasisakė už Azerbaidžano Respublikos teritorinį vientisumą ir kviečia vykdyti tarptautinių organizacijų rezoliucijos, siekiant išvesti svetimą kariuomenę iš okupuotų Azerbaidžano teritorijų.

 

Kontaktams:

Seimo narys Juras Požela, tel. +370 698 42104


Naujausi pakeitimai - 2015-02-20
Saulė Eglė Trembo


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_k=1&p_d=154855