Pareiškimai 

Seimo narės M. A. Pavilionienės pranešimas: „Laikas užkirsti kelią naudotis nekvalifikuotai parengtais įstatymais varžant kūrybinę laisvę“


2014 m. gegužės 12 d. pranešimas VIR

 

Atšventus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmetį Lietuvos visuomenę pribloškė veiksmai aukštų pareigūnų, siekiančių varžyti minties, kūrybos laisvę. Kultūros ministras Šarūnas Birutis, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, pats rengęs disertaciją apie meną ir humanizmą, kūrybines menininko galias, bei žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė savo nurodymu, įsakymu ir išvadomis pasiekė tai, kad buvo uždrausta platinti Neringos Mikalauskienės pasakų knyga „Gintarinė širdis“. Visa tai buvo padaryta remiantis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 16 punktu.

Šio įstatymo 4 straipsnio 16 punktas, vertinantis ideologizuotos šeimos sampratos kritiką kaip neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, nepagrįstai suvaržo konstitucines piliečių teises į saviraišką, valdžios sprendimų kritiką, sudaro galimybes persekioti ir cenzūruoti asmenis už jų pažiūras. Įstatymo nuostatos, Lietuvos teisės ekspertų profesorių Vytauto Mizaro, Justino Žilinsko teigimu, pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, neatitinka Europos žmogaus teisių teismo suformuotos praktikos ir Europos Tarybos rekomendacijų dėl saviraiškos laisvės ribojimų.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, remdamasi neįvardijamais neaiškios kompetencijos ekspertais, ne pirmą kartą selektyviai naudoja šio įstatymo nuostatas informacijos apie tos pačios lyties šeimas cenzūravimui, neatsižvelgdama į bendrą Lietuvos teisės kontekstą, taip įtvirtindama ir propaguodama diskriminacines nuostatas.

Atsižvelgdama į tai, kad Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 16 punkto nuostatos sudaro sąlygas piktnaudžiavimui, žmogaus teisių pažeidimams ir cenzūrai, įregistravau įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo šis įstatymo punktas pripažįstamas netekusiu galios.

Ketinu kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kad visos tarnybos ekspertų išvados ir visi inspektoriaus tarnybos sprendimai būtų skelbiami viešai ir prieinami visuomenei. Visuomenė turi teisę žinoti ekspertų pavardes, kvalifikaciją bei susipažinti su jų ekspertizės ir išvados turiniu. Tai padėtų užtikrinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklos skaidrumą ir priimamų sprendimų pagrįstumą.

Kultūros ministerija ir Lietuvos edukologijos universitetas turėtų paaiškinti visuomenei, kodėl knyga buvo uždrausta dar prieš Žurnalistų etikos inspektoriaus išvados parengimą. Edukologijos universiteto pateikti atsakymai žiniasklaidai kelia abejones, ar universitetas laikosi Lygių galimybių įstatymo nuostatų.

Manau, kad knygos „Gintarinė širdis“ uždraudimo aplinkybės turi būti išsamiai ištirtos ir užkirstas kelias ateityje naudotis nekvalifikuotai parengtais teisės aktais cenzūruojant kūrybinę laisvę.

 

Kontaktams:

Seimo narė

Marija Aušrinė Pavilionienė

Tel. (8 5) 239 6661

Marija.Pavilioniene@lrs.lt


Naujausi pakeitimai - 2014-05-12
Monika Kutkaitytė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_k=1&p_d=147574