Pareiškimai 

Seimo narės D. Mikutienės pranešimas spaudai: Steigiamas Lietuvos ir Indijos forumas – nauja galimybė ryšiams tarp Lietuvos ir Indijos žmonių stiprinti


2010 m. rugsėjo 15  d. pranešimas VIR 

Rugsėjo 15 d. Seime vyksiančioje konferencijoje bus įsteigtas visuomeninis Lietuvos ir  Indijos forumas. Jis suvienys besidominčius Indija, su šia šalimi  dirbančius asmenis ir organizacijas, visus, kurie ieško naujų bendradarbiavimo su Indija formų ir sričių, nori  sužinoti daugiau apie šią šalį, jos kultūrą ir dabartį bei  dalintis savo bendravimo su Indija patirtimi. 

Visi norintys fiziniai ir juridiniai asmenys galės pasirašyti steigiamo Lietuvos – Indijos forumo deklaraciją ir tapti forumo nariais. Šiam forumui yra sukurta  interneto svetainė http://www.lithuania-india.com/,  kurios įkūrimą parėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 

Svetainėje forumo nariai galės keistis informacija apie savo veiklą, projektus, keliones, dalintis patirtimi ir resursais. Lietuvių ir anglų kalbomis bus pateikiama naujausia informacija apie abi šalis.

„Šioje konferencijoje bus apžvelgtos šiandienos Indijos aktualijos, Lietuvos ir Indijos ryšiai, tolesnio bendradarbiavimo kultūros, mokslo, švietimo, verslo srityse galimybės.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad bendromis įvairių institucijų pastangomis pavyks suaktyvinti bendradarbiavimą su Indijos Respublika, kuri yra ne tik turtingos istorijos ir kultūros šalis, bet ir įspūdingai auganti  nauja jėga – jau du dešimtmečius sparčiai besivystanti Indijos ekonomika  atvėrė neišsemiamas galimybes ir kitose srityse – prekybos, investicijų, mokslinių tyrimų, informacinių technologijų ir t.t. ES šalys vykdo labai aktyvią politiką bendradarbiavimo su Indijos Respublika srityje.“ – teigė Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupės pirmininkė D. Mikutienė. 

Konferenciją „Lietuva ir Indija: abipusiai naudinga draugystė“ globoja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, rengia Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupė, Užsienio reikalų ministerija, Vilniaus universiteto Orientalistikos centras ir Indijos- Baltijos prekybos rūmai.              

Lapkričio mėnesį vyks pirmasis Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos vizitas į Indijos Respubliką. Vizito metu planuojami susitikimai su parlamento vadovybe bei nariais, įvairių ministerijų  ir institucijų vadovais.           

Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupės pirmininkė D. Mikutienė, tel. 8  698 42177


Naujausi pakeitimai - 2010-09-15
Lina Žilytė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=101960&p_k=1