Žmogaus teisių komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Česlovas
JURŠĖNAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Dalia
KUODYTĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Evaldas
LEMENTAUSKAS
Komiteto narys: 2011-04-21–2012-11-16
Arminas
LYDEKA
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Michal
MACKEVIČ
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Auksutė
RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2008-11-20–2008-12-10
Valerijus
SIMULIK
Komiteto narys: 2008-11-20–2009-03-16
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2009-03-17–2012-11-16
Ona
VALIUKEVIČIŪTĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Mantas
VARAŠKA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16


Žmogaus teisių komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus su piliečių teisių garantijomis ir Lietuvoje gyvenančių tautybių santykių reguliavimu susijusiais klausimais;

2) teikti ministerijoms, valstybės institucijoms ir kitoms organizacijoms, Seimo komitetams rekomendacijas ir pasiūlymus piliečių teisių gynimo bei tautybių santykių gerinimo klausimais;

3) nustatyta tvarka teikti pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių įstaigos struktūros, etatų ir finansavimo;

4) svarstyti Seimui adresuojamus skundus, atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių darbo;

5) prireikus rengti nepasitikėjimo Seimo kontrolieriumi nutarimo projektą ir teikti jį svarstyti Seimui, svarstyti ir teikti Seimui išvadas dėl nutarimų projektų, kuriuos parengia kiti Seimo komitetai;

6) svarstyti Seimo kontrolieriaus pateiktą medžiagą apie ministrų ar kitų Seimui atskaitingų pareigūnų padarytus įstatymų pažeidimus ir pateikti savo išvadą Seimui svarstyti;

7) svarstyti ir rengti įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais, projektus;

8) atlikti institucijų, sprendžiančių žmogaus ir piliečio teisių užtikrinimo klausimus, parlamentinę kontrolę.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 70 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6150&p_k=1