Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Danutė
BEKINTIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Valentinas
BUKAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Evaldas
JURKEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Algis
KAZULĖNAS
Komiteto narys: 2010-03-30–2012-11-16
Kęstas
KOMSKIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Vytautas
KURPUVESAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Albinas
MITRULEVIČIUS
Komiteto narys: 2011-03-15–2012-11-16
Milda
PETRAUSKIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2010-09-20
Komiteto pirmininko pavaduotoja: 2010-09-21–2012-11-16
Algis
RIMAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-24
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-25–2010-08-09
Liudvikas
SABUTIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Leonard
TALMONT
Komiteto narys: 2009-12-17–2012-11-16
Erikas
TAMAŠAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Artūras
ZUOKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-11-30


Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptys:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 70 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6149&p_k=1