Teisės ir teisėtvarkos komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Laimontas
DINIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Vytautas
GAPŠYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Petras
GRAŽULIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-12-16
Edmundas
JONYLA
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-08
Konstantas
RAMELIS
Komiteto narys: 2009-07-09–2012-11-16
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2010-03-30–2011-03-14
Julius
SABATAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2012-11-16
Paulius
SAUDARGAS
Komiteto narys: 2011-03-15–2012-11-16
Česlovas Vytautas
STANKEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Gintaras
STEPONAVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Stasys
ŠEDBARAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Raimondas
ŠUKYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Remigijus
ŽEMAITAITIS
Komiteto narys: 2009-12-17–2012-11-16
Vidmantas
ŽIEMELIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16


Teisės ir teisėtvarkos komiteto veiklos kryptys:

1) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės teisinės politikos formavimo;

2) rengti ir padėti įgyvendinti teisinės sistemos reformą;

3) svarstyti ir teikti išvadas dėl siūlomų Konstitucijos pakeitimų ir papildymų projektų, taip pat preliminariai vertinti, ar svarstomi įstatymų projektai atitinka Konstituciją;

4) svarstyti ir teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų derinimo su Europos Sąjungos teise;

5) rengti įstatymų projektus bei pasiūlymus dėl teisėtumo įgyvendinimo, teisėtvarkos stiprinimo ir nusikalstamumo kontrolės, taip pat koordinuoti tokių projektų rengimą;

6) svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl teisėsaugos institucijų sistemos reformų;

7) teikti teisines išvadas dėl kitų komitetų rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

8) svarstyti ir pateikti Seimui nuomonę dėl Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjų bei šių teismų pirmininkų, kitų teismų teisėjų, prokurorų, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, kandidatūrų ir teisėjų, taip pat prokurorų atleidimo;

9) atlikti teisėsaugos institucijų, išskyrus teismus, veiklos parlamentinę kontrolę, rengti su tuo susijusias išvadas bei pasiūlymus;

10) rengti ir teikti Seimui išvadas bei rekomendacijas dėl Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų veiklos;

11) pagal Konstitucinio Teismo nutarimus dėl įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų prieštaravimo Konstitucijai rengti šių įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų pataisų projektus arba teikti pasiūlymus kitiems komitetams parengti tokius projektus.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 67 straipsnis.© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6147&p_k=1