Švietimo ir mokslo komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Mantas
ADOMĖNAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2011-12-21
Asta
BAUKUTĖ
Komiteto narė: 2008-12-11–2012-11-16
Julius
DAUTARTAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Vydas
GEDVILAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Petras
GRAŽULIS
Komiteto narys: 2009-12-17–2012-11-16
Algis
KAZULĖNAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Jonas
LIESYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Valentinas
MAZURONIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-08
Jaroslav
NARKEVIČ
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Juozas
OLEKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-08
Marija Aušrinė
PAVILIONIENĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Valentinas
STUNDYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Dalia
TEIŠERSKYTĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Zita
UŽLYTĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Edvardas
ŽAKARIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Pranas
ŽEIMYS
Komiteto narys: 2011-12-22–2012-11-16


Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir svarstyti švietimą, mokslą, kultūrą ir informacijos teikimą reglamentuojančių įstatymų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus bei pasiūlymus;

2) svarstyti ir teikti išvadas dėl komitetui perduotų dokumentų projektų, susijusių su švietimo, mokslo, kultūros ir informacijos teikimo klausimais, taip pat kitus projektus, įvertinant, ar jie atitinka valstybės politiką šiais klausimais;

3) rengti pasiūlymus ir rekomendacijas Vyriausybei bei savivaldybėms dėl švietimo, mokslo, kultūros ir informacijos teikimo;

4) rūpintis parama kultūrai tarnaujantiems asmenims, organizacijoms ir judėjimams;

5) atlikti Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų, švietimo, mokslo ir kultūros institucijų parlamentinę kontrolę.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 66 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6146&p_k=1