Sveikatos reikalų komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Algis
ČAPLIKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Vida Marija
ČIGRIEJIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Arimantas
DUMČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Jonas
JUOZAPAITIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-24
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-25–2012-11-16
Linas
KARALIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-11-11
Michal
MACKEVIČ
Komiteto narys: 2008-11-20–2009-12-16
Antanas
MATULAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Dangutė
MIKUTIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Gediminas
NAVAITIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Rimas Antanas
RUČYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Valerijus
SIMULIK
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Agnė
ZUOKIENĖ
Komiteto narė: 2009-12-17–2012-11-16


Sveikatos reikalų komiteto veiklos kryptys:

1) rengti gyventojų sveikatos priežiūrą ir visuomenės sveikatą ir sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų projektus ir teikti išvadas dėl tokių įstatymų bei kitų aktų, perduotų komitetui nagrinėti, projektų;

2) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų ir kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

3) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės sveikatos politikos formavimo;

4) atlikti sveikatos sistemos institucijų ir kitų su asmens ir visuomenės sveikatos problemų sprendimu susijusių institucijų parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos pagerinimo;

5) kontroliuoti sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimą ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kūrimo procesą.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 65 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6145&p_k=1