Socialinių reikalų ir darbo komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Rima
BAŠKIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Asta
BAUKUTĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2008-12-10
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2009-06-28
Rimantas Jonas
DAGYS
Komiteto narys: 2009-07-21–2012-11-16
Irena
DEGUTIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2009-09-21
Laimontas
DINIUS
Komiteto narys: 2010-03-30–2012-11-16
Algimantas
DUMBRAVA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Donatas
JANKAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2009-07-22
Komiteto narys: 2009-07-23–2012-11-16
Edmundas
JONYLA
Komiteto narys: 2009-07-09–2012-11-16
Petras
LUOMANAS
Komiteto narys: 2009-05-12–2009-07-20
Vincė Vaidevutė
MARGEVIČIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Artūras
MELIANAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2012-05-09
Komiteto narys: 2012-05-10–2012-11-16
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2008-12-11–2009-05-11
Algirdas
SYSAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Ingrida
VALINSKIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Arvydas
VIDŽIŪNAS
Komiteto narys: 2009-11-05–2012-11-16
Mečislovas
ZASČIURINSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16


Socialinių reikalų ir darbo komiteto veiklos kryptys:

1) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės šeimos ir socialinės politikos formavimo;

2) svarstyti Vyriausybės pateiktą tvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą ir teikti išvadas Seime svarstant kartu su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektu;

3) atlikti bendrąją nuolatinę Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo kontrolę;

4) rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus šeimos politikos, socialinės apsaugos ir darbo klausimais;

5) rengti ir teikti išvadas dėl įstatymų, turinčių įtakos gyventojų realioms pajamoms, socialiniam aprūpinimui ir gyvenimo lygiui;

6) rengti paramą šeimai, gyventojų užimtumą, darbo santykius, socialinę rūpybą, apsirūpinimą butais reglamentuojančių įstatymų projektus ir teikti išvadas dėl tokių įstatymų, kitų aktų, perduotų komitetui nagrinėti, projektų;

7) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų ir kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

8) atlikti socialinės apsaugos institucijų parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos pagerinimo.

 

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 64 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6144&p_k=1