Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Arvydas
ANUŠAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Zigmantas
BALČYTIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-06-28
Virginija
BALTRAITIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Vytautas
BOGUŠIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2012-11-16
Rasa
JUKNEVIČIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Algis
KAŠĖTA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Gediminas
KIRKILAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Kęstutis
MASIULIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2011-03-14
Valentinas
MAZURONIS
Komiteto narys: 2009-07-09–2012-11-16
Juozas
OLEKAS
Komiteto narys: 2009-07-09–2012-11-16
Saulius
PEČELIŪNAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Aleksandr
SACHARUK
Komiteto narys: 2008-11-20–2011-03-14
Rimantas
SMETONA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Valdemar
TOMAŠEVSKI
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-06-21


Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto veiklos kryptys:

1) svarstyti ir rengti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus krašto apsaugos, valstybės saugumo, civilinės saugos, valstybės sienų apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų tyrimų tarnybos klausimais;

2) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų darbą rengiant įstatymų bei kitų teisės aktų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais bei srityse, susijusiose su Nacionalinio saugumo įstatymo įgyvendinimu;

3) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl krašto visuomenės ir valstybės apsaugos politikos formavimo, atitinkamų struktūrų kūrimo ir tobulinimo;

4) atlikti krašto apsaugos, valstybės saugumo, civilinės saugos, valstybės sienų apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų tyrimų tarnybos parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos pagerinimo;

5) svarstyti pasiūlymus ir teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos karo atašė, atstovų karinėse misijose skyrimo užsienio valstybėse.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 63 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6143&p_k=1