Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Mindaugas
BASTYS
Komiteto narys: 2008-11-20–2012-11-16
Vytautas
GRUBLIAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2011-04-11
Ligitas
KERNAGIS
Komiteto narys: 2010-03-30–2012-11-16
Egidijus
KLUMBYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2012-11-16
Antanas
NEDZINSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2011-03-15–2011-06-15
Paulius
SAUDARGAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2011-03-14
Rimantas
SINKEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Gintaras
SONGAILA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Irena
ŠIAULIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Arūnas
VALINSKAS
Komiteto narys: 2011-04-21–2011-04-27
Komiteto pirmininkas: 2011-04-28–2012-11-16


Informacinės visuomenės plėtros komiteto veiklos kryptys:

Informacinės visuomenės plėtros komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir svarstyti informacinės visuomenės plėtrą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, svarstyti ir teikti pasiūlymus naujų (inovacinių) technologijų bei informacinės ir žinių visuomenės plėtros klausimais;

2) svarstyti ir teikti Seimui išvadas bei pasiūlymus dėl informacinės visuomenės plėtros politikos formavimo, ilgalaikės naujų (inovacinių) technologijų bei informacinės visuomenės plėtros strategijos parengimo ir jos įgyvendinimo;

3) koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

4) analizuoti tarptautinius teisės aktus bei tarptautinę praktiką, susijusią su informacinės ir žinių visuomenės plėtra, teikti pasiūlymus ir išvadas Seimui;

5) nagrinėti, kaip naudojamos lėšos, skirtos informacinės ir žinių visuomenės plėtrai kiekvienoje biudžeto asignavimų valdytojo programoje, ir įvertinti investicijų efektyvumą;

6) teikti išvadas dėl Seimo komitetų rengiamų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų ir valstybės informacinės ir žinių visuomenės plėtros strategijos atitikimo;

7) atlikti parlamentinę kontrolę komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais, išklausyti ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų informaciją bei pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, susiję su komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 61(1) straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6141&p_k=1