Europos reikalų komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Vilija
ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Vytenis Povilas
ANDRIUKAITIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-24
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-25–2012-11-16
Petras
AUŠTREVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-24
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-25–2012-11-16
Audronius
AŽUBALIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Dailis Alfonsas
BARAKAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-20–2008-11-24
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-25–2012-11-16
Vytautas
GAPŠYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Vydas
GEDVILAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-24
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-25–2012-11-16
Ligitas
KERNAGIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Gediminas
KIRKILAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Arminas
LYDEKA
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Petras
LUOMANAS
Komiteto narys: 2010-03-30–2012-11-16
Michal
MACKEVIČ
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Vitas
MATUZAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-10-13
Andrius
MAZURONIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Marija Aušrinė
PAVILIONIENĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Edmundas
PUPINIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Rimas Antanas
RUČYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-03-16
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2009-07-09–2010-03-29
Paulius
SAUDARGAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Valerijus
SIMULIK
Komiteto narys: 2009-03-17–2010-03-29
Algirdas
SYSAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-08
Gintaras
SONGAILA
Komiteto narys: 2010-10-14–2012-11-16
Aurelija
STANCIKIENĖ
Komiteto narė: 2010-03-30–2010-11-03
Jonas
STANEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Česlovas Vytautas
STANKEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Andrius
ŠEDŽIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-03-16
Erikas
TAMAŠAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-11-15
Arūnas
VALINSKAS
Komiteto narys: 2010-03-30–2011-06-15
Valdemaras
VALKIŪNAS
Komiteto narys: 2010-03-30–2012-11-16
Egidijus
VAREIKIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Birutė
VĖSAITĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Emanuelis
ZINGERIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Agnė
ZUOKIENĖ
Komiteto narė: 2010-03-30–2012-11-16
Rokas
ŽILINSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16


Europos reikalų komiteto veiklos kryptys:

 

1) pagal savo kompetenciją nagrinėti Seimo kompetencijai priklausančius svarbiausius Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje klausimus ir prireikus pareikšti dėl jų nuomonę;

2) padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos suvereniteto ir narystės teisių bei pareigų Europos Sąjungoje įgyvendinimo parlamentinę kontrolę;

3) padėti užtikrinti deramą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą Europos Sąjungoje;

4) padėti Seimui vykdyti Vyriausybės ir kitų institucijų veiklos, susijusios su Europos Sąjungos strategijų įgyvendinimo veiksmų planavimu ir vykdymu, svarbios reikšmės regioninių europinės integracijos (ypač infrastruktūros) projektų įgyvendinimu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimu, Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų veikloje klausimais, parlamentinę kontrolę;

5) prižiūrėti, kad įstatymų leidybos procedūros metu būtų laiku ir tinkamai priimami įstatymai, įgyvendinantys Europos Sąjungos teisės aktus;

6) koordinuoti Seimo komitetų ir komisijų veiklą svarstant Europos Sąjungos klausimus ir teikiant dėl jų išvadas;

7) pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir kitomis Europos Sąjungos institucijomis, taip pat su Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos valstybių nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetais;

8) atstovauti Seimui Europos reikalų komitetų konferencijoje (COSAC);

9) pagal savo kompetenciją dalyvauti Lietuvos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus (kaip jie apibrėžti šio statuto 1801 straipsnio 4 dalyje) rengimo ir vertinimo procese, prireikus teikti Seimo nuomonę Vyriausybei dėl šios pozicijos ir įvertinti pozicijos pateikimą Europos Sąjungos institucijose;

10) pagal savo kompetenciją nagrinėti kitus Europos Sąjungos dokumentus (kaip jie apibrėžti šio statuto 1801 straipsnio 5 dalyje), prireikus teikti išvadas ir pasiūlymus dėl šių dokumentų;

11) pagal savo kompetenciją prireikus teikti išvadas Seimui, ar pasiūlymai priimti Europos Sąjungos teisės aktus (kaip jie apibrėžti šio statuto 1801 straipsnio 4 dalyje) neprieštarauja subsidiarumo ir proporcingumo principams;

12) organizuoti diskusijas svarbiausiais Europos Sąjungos darbotvarkės klausimais Seimo plenariniame posėdyje, taip pat Europos savaites Seime;

13) atlikti kitas funkcijas, susijusias su Seimo ir visuomenės informavimu apie Europos Sąjungą.

 

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 61 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6140&p_k=1