Biudžeto ir finansų komitetas 

 Vardas, pavardėPareigos
Remigijus
AČAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2011-04-09
Saulius
BUCEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Algirdas
BUTKEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2009-07-13
Komiteto narys: 2009-07-14–2012-11-16
Rimantas Jonas
DAGYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-20
Vytautas
GALVONAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Kęstutis
GLAVECKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2008-11-20–2012-11-16
Rytas
KUPČINSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2012-11-16
Petras
LUOMANAS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Vitas
MATUZAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2008-11-20–2012-11-16
Juozas
PALIONIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-13
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2009-07-14–2011-10-17
Jurgis
RAZMA
Komiteto narys: 2010-11-04–2012-11-16
Algimantas
SALAMAKINAS
Komiteto narys: 2011-11-08–2012-11-16
Arūnė
STIRBLYTĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2012-11-16
Žilvinas
ŠILGALIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2011-12-14
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2011-12-15–2012-11-16
Pranas
ŽEIMYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29


Biudžeto ir finansų komiteto veiklos kryptys:

1) svarstyti Vyriausybės pateiktą Seimui tvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą ir teikti apibendrintas visų komitetų išvadas;

2) atlikti bendrąją nuolatinę valstybės biudžeto vykdymo kontrolę;

3) kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitų;

4) rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus biudžeto ir finansų klausimais;

5) rengti ir pateikti išvadas dėl įstatymų, turinčių įtakos valstybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms, projektų;

6) svarstyti ir rengti išvadas bei pasiūlymus dėl mokesčių ir specialiųjų fondų įstatymų projektų, dėl iš biudžeto išlaikomų įstaigų ir organizacijų finansavimo tvarkos, jų išlaidų normatyvų, dėl savivaldybių biudžetų sudarymo normatyvų, dėl biudžeto asignavimų įvairioms programoms įgyvendinti, taip pat Seimui bei jo darbuotojams išlaikyti;

7) atlikti valstybės turto naudojimo, Finansų ministerijos, Vertybinių popierių komisijos, Draudimo priežiūros komisijos, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos ir Lietuvos banko veiklos parlamentinę kontrolę, teikti su tuo susijusius pasiūlymus bei rekomendacijas;

8) svarstyti Seimui ir (ar) Seimo Biudžeto ir finansų komitetui pateiktas Valstybės kontrolės išvadas ir kartu su Seimo Audito komitetu bei kitais komitetais įvertinti, kai būtina – padėti įgyvendinti šiose išvadose pateiktas Valstybės kontrolės rekomendacijas;

9) teikti pasiūlymus dėl Seimo pavedimų Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą;

10) svarstyti komitetui perduotus įstatymų projektus, rengti išvadas ir nagrinėti finansinius apskaitos, atskaitomybės klausimus.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 59 straipsnis© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6138&p_k=1