Seimo nariai 

Algimantas SALAMAKINAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Algimantas SALAMAKINAS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Radviliškio (Nr. 44) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 2004—2008 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000—2004 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996—2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992—1996 Seimą.
 

Biografija

 
Gimė 1952 m. rugsėjo 4 d. Kėdainių rajono Baroninės kaime valstiečių šeimoje.

1959–1967 m. mokėsi Kėdainių rajono Mantviliškio aštuonmetėje (dabar – pagrindinė) mokykloje.

1967–1970 m. mokėsi Radviliškio technikos mokykloje.

1970–1971 m. dirbo Kėdainių rajono K. Poželos kolūkyje tekintoju.

1971–1973 m. tarnavo tarybinėje armijoje, gavo atsargos kapitono laipsnį.

1973–1991 m. dirbo Kėdainių metalo konstrukcijų gamykloje „Progresas“ (dabar – akcinė bendrovė „Progresas“) tekintoju. Buvo kolektyvo tarybos, cecho profsąjungos pirmininkas.

1974–1977 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1991–1992 m. – įmonės „Progresas“ stebėtojų tarybos pirmininkas.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seimo Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto narys, 1996 m. – šio komiteto pirmininkas.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43. Iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Ėjo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas.

2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos sąrašą. Žmogaus teisių komiteto narys, 2000–2001 m. – šio komiteto pirmininko pavaduotojas, 2001–2004 m. – Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal A. Brazausko ir A. Paulausko koalicijos „Už darbą Lietuvai“ sąrašą. Seime dirbo Žmogaus teisių komitete, ėjo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko pareigas.

1990–1992 m. – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, šios tarybos prezidiumo narys.

Buvo TSKP narys, Lietuvos demokratinės darbo partijos narys. Ėjo šios partijos pirmininko pavaduotojo, tarybos ir prezidiumo nario pareigas. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys.

Skaitė pranešimus apie žmogaus teises Lietuvoje tarptautinėse konferencijose, turi nemažą veiklos patirtį ginant žmogaus teises Lietuvoje.

2004 m. apdovanotas Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, 2007 m. už nuopelnus Lietuvos sportui apdovanotas „Sporto garbės kryžiumi“, už nuopelnus olimpiniam judėjimui – „Olimpine žvaigžde“, už pagalbą futbolo plėtrai – III laipsnio Lietuvos futbolo federacijos ordinu.

 

Pomėgiai – turizmas baidarėmis, žūklė.

Žmona Zita.

Turi du sūnus. Andrius dirba akcinėje bendrovėje „Kemira“, Benas – UAB „Sanitex“.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=80&p_kade_id=6