Seimo nariai 

Stasys ŠEDBARAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Stasys ŠEDBARAS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Tauragės (Nr. 34) apygardoje
iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1958 m. vasario 10 d. Šilalės rajono Tūjainių kaime.

1976 m. su pagyrimu baigė Kaltinėnų vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kurį 1981 m. su pagyrimu baigė.

1981–1982 m. dirbo kadrų inspektoriumi, juriskonsultu vienoje iš Vilniaus ūkinių organizacijų.

1982 m. pradėjo dirbti vieno iš Vilniaus miesto administracinių rajonų prokuratūroje stažuotoju, prokuroro padėjėju, vyresniuoju prokuroro padėjėju.

1987 m. paskirtas to paties Vilniaus rajono teismo teisėju.

1989 m. paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, o 1992 m. sausio mėn. – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pavaduotoju.

1993 m. kovo 16 d. paskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju trejų metų kadencijai.

Nuo 1996 m. kovo mėn. dirbo Lietuvos teisininkų draugijos žurnalo „Justitia“ redaktorių kolegijos pirmininku, įrašytas į advokatų sąrašą.

1997 m. birželio mėn. paskirtas valstybės konsultantu valstybės ir žmogaus teisių klausimais Ministro Pirmininko komandoje.

1998 m. gegužės mėn. – 1999 m. birželio mėn. – aštuntosios (XXIX) Vyriausybės vidaus reikalų ministras.

1999–2000 m. – Aukštesniojo administracinio teismo pirmininkas.

2000–2008 m. – Mykolo Romerio universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros docentas.

2005 m. apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją.

2006–2008 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės instituto (dabar – fakulteto) direktorius, šio universiteto docentas.

2007–2008 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys.

Lietuvos teisininkų draugijos atkūrimo 1988 m. signataras, draugijos vicepirmininkas, nuo 2004 m. balandžio 16 d. – Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas.

Respublikos Prezidento dekretu 1996 m. kovo mėn. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

 

Pomėgiai – muzika, knygos.

Moka rusų ir vokiečių kalbas.

Žmona Onutė.

Turi tris vaikus: sūnus Tomą ir Martyną ir dukrą Viktoriją.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=7448&p_kade_id=6