Seimo nariai 

Julius VESELKA
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Julius VESELKA

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Ukmergės (Nr. 61) apygardoje
iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 2004—2008 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000—2004 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992—1996 Seimą.
 

Biografija

 
Gimė 1943 m. vasario 8 d. Ukmergės rajono Siesikų miestelyje.

Kadangi tėvas Vaclovas Veselka nuo 1945 m. dalyvavo ginkluotame pasipriešinime, mama su dviem mažamečiais sūnumis buvo išvaryta iš Siesikų ir įvairiuose kaimuose glaudėsi pas žmones. Tėvas 1948 m. žuvo rezistencijoje. Motina mirė 2000 m.

1951 m. pradėjo lankyti Belazariškių pradinę mokyklą.

1962 m. baigė Siesikų vidurinę mokyklą.

1962–1965 m. tarnavo tarybinėje armijoje.

Grįžęs iš armijos, dirbo Ukmergės rajono Daugailių tarybiniame ūkyje brigadininku, vėliau – Siesikų girininkijoje miško darbininku.

1967 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (toliau – VVU) Pramonės ekonomikos fakultetą (dabar – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas), kurį baigė 1972 m. ir įgijo ekonomisto specialybę.

1972–1974 m. dirbo VVU Politinės ekonomijos katedroje dėstytoju.

1974–1975 m. studijavo VVU aspirantūroje, bet dėl tuometinio socializmo kritikos teko palikti aspirantūrą.

1975–1978 m. – Vilniaus metalo konstrukcijų gamyklos Tiekimo skyriaus viršininkas.

1978–1985 m. – Maisto pramonės Projektavimo konstravimo biuro skyriaus vedėjo pavaduotojas.

1985 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją.

1985–1990 m. – Valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas.

Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje, 1988–1990 m. buvo Sąjūdžio Seimo narys.

Atkūrus nepriklausomybę, nuo 1990 m. buvo Ekonomikos ministerijos Strategijos skyriaus viršininkas.

Už 1991–1992 m. vykdomos ekonominės reformos kritiką skyrius buvo panaikintas. Beveik metus buvo bedarbis.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Alytaus rinkimų apygardoje Nr. 30. Iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime dirbo Ekonomikos komitete.

1992–1994 m. – ekonomikos ministras penktojoje (XXVI) ir šeštojoje (XXVII) vyriausybėse.

1996–2000 m. ūkininkavo Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos Užulaukio kaime.

2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61. Išsikėlė pats. Seime dirbo Ekonomikos komitete, Verslo ir užimtumo ir Konstitucijos pataisoms rengti komisijose.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61. Išsikėlė pats. Seime dirbo Ekonomikos komitete, Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisijoje (2005–2008 m. – pirmininko pavaduotojas).

2000 m. kovo mėn. įkūrus Liaudies sąjungą „Už teisingą Lietuvą“, išrinktas jos pirmininku. Anksčiau nepriklausė jokiai partijai.

Ekonomikos ir politikos klausimais yra parašęs keletą knygų, kelis šimtus straipsnių. Viena iš aktualiausių knygų – „Kaip sukurti saugią ir pasiturinčią Lietuvą“ (Vilnius: Margi raštai, 1997).

Vilniaus universitete skaitė paskaitas makroekonomikos tema.

2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Domisi užsienio politikos ir užsienio šalių ekonominės politikos klausimais, ekonominių teorijų raida. Yra Lietuvos neutralumo ir Šveicarijos Konfederacijos istorinio vystymosi modelio tinkamumo Lietuvai šalininkas.

 

Pomėgiai – bitininkystė, sportas, knygų skaitymas.

Moka vokiečių ir rusų kalbas.

Žmona Antanina – pensininkė.

Turi du vaikus: sūnus Gediminas – ūkininkas, dukra Dalia – teisininkė.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=54&p_kade_id=6