Seimo nariai 

Asta BAUKUTĖ
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narė
Asta BAUKUTĖ

 
Seimo narė nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Tautos prisikėlimo partija
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1967 m. birželio 29 d. Klaipėdoje.

Nuo 1974 m. mokėsi Klaipėdos vidurinėje mokykloje, baigusi aštuonias klases įstojo į Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą (smuiko klasė).

1986 m. įstojo į Klaipėdos universitetą.

1989 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją studijuoti aktoriaus meistriškumo, baigė 1994 m.

2005–2007 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje aktoriaus meistriškumo magistrantūroje ir įgijo magistro laipsnį.

Tautos prisikėlimo partijos narė (nuo 2008 m.)

Ir mokydamasi, ir baigusi studijas aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, sukūrė vaidmenų kino filmuose: Gyčio Lukšo „Žalčio žvilgsnis“, Audriaus Juzėno „Rojuje irgi sninga“, Kristijono Vildžiūno „Nuomos sutartis“, Valdo Navasaičio „Kiemas“ ir kt.

Sukūrė nemažai vaidmenų teatro spektakliuose: Eimanto Nekrošiaus „Karmen“, Justo Lingio „Freken Julija“, Jono Vaitkaus „Ivona Burgundijos kunigaikštytė“, „Patriotai“, Gintaro Varno „Ruzvelto aikštė“. Taip pat sukūrė daug personažų televizijoje, garsino vaidybinius filmus ir pasakas radijuje.

2008 m. už aktyvią veiklą teatre ir sukurtus vaidmenis buvo apdovanota Kultūros ministerijos Auksiniu scenos kryžiumi ir diplomu.

 

Pomėgiai – knygos, muzika, sportas, aktyvus poilsis.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Vyras Kęstutis Rupulevičius.

Augina du sūnus ir dukterį: Rapolas – ikimokyklinio amžiaus, Gintarė Marija ir Vakaris – moksleiviai.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=53925&p_kade_id=6