Seimo nariai 

Vytautas KURPUVESAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Vytautas KURPUVESAS

 
Asmeninė svetainė
(Seimo kanceliarija neatsako už asmeninių Seimo narių svetainių turinį)

Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tautos prisikėlimo partija
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1978 m. gegužės 5 d. Vilniaus rajono Terešiškių kaime.

Mokėsi Juodšilių „Šilo“ vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1996 m.

2002 m. baigė Lietuvos teisės universitetą (dabar – Mykolo Romerio universitetas), įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Kvalifikaciją kėlė Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos viešojo administravimo instituto ir užsienio ekspertų seminaruose.

Savo darbinę veiklą pradėjo 1999 m. Iki 2002 m. dirbo policijos sistemoje.

2002 m. vidaus reikalų ministro įsakymu buvo perkeltas dirbti į Vidaus reikalų ministeriją, čia dirbo trejus metus ir ėjo pareigas Viešojo saugumo departamente.

2005–2008 m. Mykolo Romerio universitete dėstė administracinę bei administracinio proceso teisę, kvalifikacijos kėlimo kursus valstybės tarnautojams administracinės teisės ir proceso, viešojo administravimo bei konstitucinės teisės temomis. Domėjosi administracinės, aplinkos, administracinio proceso ir konstitucinės teisės, teisės teorijos, viešojo administravimo problematika. Yra parašęs du mokslinius straipsnius, dviejų monografijų bendraautoris, nuotolinių studijų kursų autorius, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

2006 m. buvo paskirtas visuomeninės organizacijos Teisingumo instituto direktoriumi.

Moka rusų, lenkų ir vokiečių kalbas, mokosi anglų kalbos.

Vedęs, su žmona augina sūnų.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=53921&p_kade_id=6